Stručni članci o zaštiti od požara građevinskih objekata

Saznajte nešto više o idealnom načinu za pronalaženje rešenja za pasivnu protivpožarnu zaštitu od naših tehničkih stručnjaka i istraživača。Otkrijte detaljne članke o technici za protivpožarnu bezbednost, Promat metodama testranja i innovativnim proizvodima koji će promeniti način gradnje。

  Prodori Kablova - OpštiAspekti I Evropski Standardi
  6.4.2021。
  Prodori Kablova - OpštiAspekti I Evropski Standardi
  Kablovi,kablovski snopovi,kablovska creva,snopovi creva,prazne CEVI,kablovski regali我lestvičastikablovskinosači摹古takođe达prolaze kroz zaptivke prodoraüzidovima我međuspratnimkonstrukcijama我trebalo双IH uzetiüobzirüsvim fazama projektovanja我korišćenja。U POSLEDNJEM DELUNAŠESERIJEČLANAKAOZAPTIVKAMA PRODORAOBJAŠNJENISU NEKIOPŠTIASPEKTI VEZANI ZA PRODORE KABLOVA。
  Zaptivke Za Prodore Cevi I Pitanja Kod Njihove Primene
  9.3.2021。
  Zaptivke Za Prodore Cevi I Pitanja Kod Njihove Primene
  Ovo我treći članak u našoj seriji。U塞黑dva smo se bavili temama花王š到苏zaptivke咱prodore metalnih cevi, negorive izolacije cevi (konfiguracije CS, CI, LS伊犁李),moguće konfiguracije krajeva cevi (U / U / C, C / U, C / C), rastojanja veš安雅伊犁oslanjanja sklopova, cevi izrađ烯od gorivih materijala, zaptivke咱prodore višeslojnih kompozitnih cevi我gorive izolacije cevi。我想去买一个新产品najvažnijih faktora koje svaka građevinska firma treba da uzme u obzir,一个非常好的产品。

  Tehničkapodrškakompanijepromat

  Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju…

  Tehničkadokumentacija.

  Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, upustva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao。

  60 godina结构čnosti
  testrana i sertifikovana rešenja
  Globalna servisna绝笔ž
  Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

  ","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">