Politika oKolačićima

Ovom Politikom oKolačićimaBeašnjenoJE到Kako Mi,Etex Building Performance S.A.,Możemoda KoristimoKolačićePrilikomVašePoseteStranicewww.preyspecies.com.,Kao I到Šta苏科拉奇奇,ZaštoIhKoristimo,我KakoMożetedaugitišetenjihovuupotrebu。

Štajekolačić?

KolačićjeMalaDatotootka Koja Se Sastoji OD Slova I Brojeva Koji SeSmeštajuNaPretraživačIli硬盘VašegRačunara。KolačićisadržefinjecaCijekoje se prenose naračunari硬盘rskuoa。NašaStranicaKoristiKolačićeKakoBivasRazlikovalaOD CathikaikaNašeStranice,我普雷斯诺·普雷顿省ovo nampomažeutome da vamomogućimodobro iskustvo upregledanjunašestranice,我omogućavanamunapreživanjenašestranice。

Kolačićiobičnone Identifikuju Vas Kao Pojedinca,Već萨摩·Uređajkoji koristite。Możetedaaznatevišeokolačićimana:www.allaboutcookies.org.

Koje VrsteKolačićaKoristimo?

Želimoda Razumeterazličitevrstekolačićakojekoristimonaašojstranici。Neki OD OVIHKolačićasu odsuštinskogznačajazaradnašestranice。DrugiKolačićinisuneophodni,AliPomağuupoboljšanjunašestraniceprikupljanjemfiginacije o Korisniku,ilipokušavajudapopoljšajuvašošoiivljajtranicetavopamtevašeizbore。TakoïeKoristimoKolačićeKojiPrikupljajufigfacijeoVašimnavikamaupretraživanju,kako bismoomogužilimultimedijalnooglašavanjekojejevažnozavasivašainteresovanje。

KolačićiKojeKoristimoNaašojStraniciKategorisani Su NaSledećinačin:

  • 'contersansa'KolačićiPrikupljajufiginalaCijeoVašemKorišćenjustranice,高Što苏网Stranice Koje Ste Posetili我是veškam。oni ne prikupljajuličnepodatke,prikupljeni podaci se prikupljaju tako da Ostaju Anonimni。Kolačićio ConstancyAnsi Koriste ZaPoboljšanje纳奇纳·纳吉·嘉吉Funkcionišeweb Stranica。
  • 'funkcionalnost'kolačićiomogućavajuweb stranici da upamti sve izbore koje ste napravili na web stranici(高精素proveneuveličiniteksta,prilagođenestranice,jezik i地区)iliomogućavajuuslugektoštosu Komentarisanje na Blogu。
  • 'strogo neophodno'Kolačićisu potrebni za rad stranice。međunjima su,na primer,kolačićikojiomogućavaju到da se prijavite u sigurnimpodručjimaweb stranice。
  • 'ciljanje'KolačićiBeležeVašePoseteStranici,Stranice Koje Ste Posetili我瞧不起Koje Ste Pratili。Ove InformacijećeSeKoristićekodNAS,IKoristićeIHTREćALICAU CILJU Stvaranja Stranice,IOglašavanjaKojeJEJEJEJEJE Prikazano Na Stranici,Computicnijima IVišeUsklağijimaSvašimInteresovanjima。TakoïeMoğemo副店ovefignacije satrežimlicima u iStu Ovu Svrhu。

Ovi kolačići će biti ili ‘Session’ kolačići (koji ostaju u vašem pretraživaču samo tokom trajanja vašeg pregleda, tj. dok ne napustite stranicu) ili ‘Persistent’ kolačići (koji ostaju u vašem pretraživaču nakon vašeg pregleda (sve dok ih sami ne obrišete).

Nekima OD OVIHKolačićaupravljajutrežestrane,我莫狗seodnositi natrežestrane i posedujuobaveštenjao privatnosti web stranice za dodatne za dodatnefinjecije。UVRSTILI SMOVIŠEDETALJA oKolačićimaNaahašojweb stranici na Kraju Ove Politike oKolačićima。

Koko UpravljatiKolačićimanaaašojstranici?

Kolačićivršemnogovažnihposlovanaašojstranici我pomažuuu tome davašeiskustvo namrežiučineličnijimiijatijim。Kada PRVI Put PosetiteNašuStranicuvidećete[Površinska/iskačuća/ Zastavica] KojaObjašnava到Da Se Daljim Nastavkom KOLIACTENJEKOLAČIćA,KaošttoJEOMISANOU Ovoj Politici oKolačićima。Međutim,vi steumogućnostidaOnemogućiteupotrebunašihkolačića,阿卡·塔布雷德ako到尿素,možeteutvrditida pojedini delovinašestranice ne radeuopšte,ili da nefunkcionišuispravno。

vašpristanak

Korišćenjemnašestraniceipodešavanjemvašeg互联网Pretraživača塔佩普拉斯·斯蒂安·蒂莫··蒂姆····奥里斯蒂莫·哈希···纳··瓦斯·阿里···阿里··纳······斯蒂利亚·纳奇纳···科狄克··科斯蒂蒂斯塔··斯特拉斯蒂省Molimo Vas DaPaïljivoPročiteOvuPolitikuoKolačićimazaVišedaljaofficiolAcamama Koje Prikupljamo Kada Koristite Ovu Web Stranicu。

Kako Izbrisati I BlokiratiNašeKolačiće?

BlokirateKolačićeaktiviranjempostavke navašempretraživačukojavamomoguȱavada odbijete postavljanje svih ilinekihkolačića。Međutim,Ako Koristite PostavkeVašegPretraživačada Blokirate SveKolačićeosim ako niste podesilipodešavanjavašegpretraživačatako daodbijekolačiće,Našsistemćeobjavitikolačićečimposetitenašustranicu。

互联网pretraživačivamomogućavajuda promenitepodešavanjakolačića。ove postavke seobičnonalaze u“opcije”ili“preferencije”u menijuvašeg互联网pretraživača。da bi se razumele ove postavke,sledećilinkovi mogu da budu odpomoći。

大李Mogu daPovučemsvoj pristanak?

Kada Nam Date Svoj Pristanak Na UpotrebuKolačića,KolačićiSečuvajuNavahšemRačunaruiliuđaju,Kako Bi SE到Upamtilo ZaSledeśi。到ćeiveičnodaIstiče。Ako U Nekom Trenutkuželitedapovučesvoj pristanak,Moražetedai​​zbrišetekolačićePomoćuPodšavanjaNaVašem互联网Pretraživaču。

Isključivanjekolačićaoponašanjuzaoglašavanje

Akoželitedaonemogućitekolačićezaoglašavanje,koji pamtevašenavikeupretraživanjuiipokušavajudaprikažu相关oglase kada ste namreži,možetedaposetitewww.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.。akoodlučitedai​​sključiteovekolačićeidaljećetevidetioglašavanjeno enternu,阿里ononežebitiprilagoğenovašiminteresovanjima。to neznačida vamnećebiti prikazane reklame dok ste namreži。dok se mnoge kompanije koje se bavekorišćenjemreklamnihkolačićai postavljanjemoglašavanjau skladu sponašanjemnamrežipojavljuju naink ne pojavljuju se sve。Stoga,Čakieakoseodlučitedai​​sključitekolačićekolačićekojekoje valibere·纳夫·纳米·Kombanije,I DaljeMožeteDadobijete NekeKolačićezaoglašavanjeieNokePrilagođeneOglaseBucihKompanija。TakoïeMożeteDaupljateOvom VrstomKolačićaupodešavanjimaprivatnosti na webpretraživačukojikoristite。Molimo Pogledajte Iznad ZaVišefiginalija。

Dodatne InformaCije.

Ako Mate Bilo Kakvih Pitanja U Vezi Sa Ovom Politikom oKolačićima,Obratite SE NApromat.rs@etexgroup.com.

PojedinačniKolačići

u nastavku smo navelipojedinačnekolačićekojekoje koristimonaašojstranici i svrhe za koje ih Koristimo:

  • Kolačić:Google Analytics

纳粹:_GA.

ovajkolačićsetipičnoupisujenapretraživačnakonprve posete。Ukoliko OperaterPretraživačaObrišeKolačić,ZatimPretraživačPONOVOPOSETIWWW.PROMAT.com,Novi _GAKolačićSEupisujeSABultačijimJedinstvenimID。UVećiniSlučajeva,ovajKolačićSeKoristizaOdreživanjePojedinačnihPosetilacaNAW.Promat.com IAžURIRASESVAKIMPREGLEEM Stranice。osim toga,ovajkolačićjeopremljenjedinstvenim id koji谷歌analitika koristi kako bi se osigurala i verignnost i dostupnostkolačićakaovidadodatne mere bezbednosti。

提示:PRVA PARTIJA UPORNI
Trajanje:2戈纳odpodešavanja/ažuriranja

  • Kolačić:Google Analytics

纳粹:_GAT.

ovajkolačićsetipičnoupisujenapretraživačnakonprve posete。Ukoliko OperaterPretraživačaObrišeKolačić,ZatimPretraživačPONOVOPOSETIWWW.PROMAT.com,Novi _GATKOLAČIćSEUPISUJESSCULACHIJIMJEDINSTVIMIM ID。UVećiniSlučajeva,ovajKolačićSeKoristizaOdreživanjePojedinačnihPosetilacaNAW.Promat.com IAžURIRASESVAKIMPREGLEEM Stranice。osim toga,ovajkolačićjeopremljenjedinstvenim id koji谷歌analitika koristi kako bi se osigurala i verignnost i dostupnostkolačićakaovidadodatne mere bezbednosti。

提示:PRVA PARTIJA UPORNI
Trajanje:24 SATA ODPodešavanja/AžURIRANJA

  • Kolačić:Google Analytics

纳粹:_gat_g1

ovajkolačićsetipičnoupisujenapretraživačnakonprve posete。Ukoliko OperaterPerraživačaObrišeKolačić,ZatimPretraživačPosovoPoseti www.preyspecies.com,Novi _GAT_G1KolačićSEupisujeSadubsčijimJedinstvenimID。UVećiniSlučajeva,ovajKolačićSeKoristizaOdreživanjePojedinačnihPosetilacaNAW.Promat.com IAžURIRASESVAKIMPREGLEEM Stranice。osim toga,ovajkolačićjeopremljenjedinstvenim id koji谷歌analitika koristi kako bi se osigurala i verignnost i dostupnostkolačićakaovidadodatne mere bezbednosti。

提示:PRVA PARTIJA UPORNI
Trajanje:1 Godinu NakonPodešavanja/AžURIRANJA。

  • Kolačić:Google Analytics

纳粹:_Gali.

ovajkolačićsetipičnoupisujenapretraživačnakonprve posete。Ukoliko OperaterPerraživačaobrišeKolačić,ZatimPretraživačPONOVOPOSETI www.preyspecies.com,Novi _GaliKolačićseupisujesadubsčijimjedinstvenim id。UVećiniSlučajeva,ovajKolačićSeKoristizaOdreživanjePojedinačnihPosetilacaNAW.Promat.com IAžURIRASESVAKIMPREGLEEM Stranice。osim toga,ovajkolačićjeopremljenjedinstvenim id koji谷歌analitika koristi kako bi se osigurala i verignnost i dostupnostkolačićakaovidadodatne mere bezbednosti。

提示:PRVA PARTIJA UPORNI
Trajanje:1 Godinu ODPodešavanja/AžURIRANJA。

  • Kolačić:Promat.

Naziv:Promatsee#Persistedlang Uporni JezikKolačićZadržavaLokalnijezik Korisnika(ro-Ro)。

提示:PRVA PARTIJA UPORNI
Trajanje:17/12/2055

  • Kolačić:Promat.

Naziv:Kolačićzakonzastavicaprihvaženo

OvajKolačićČuvaPodatak o PrihvatanjuNašePotitike oKolačićima。

提示:PRVA PARTIJA UPORNI
Trajanje:17/12/2055

Korištenjemove stranice saglasni ste s tim damożemoda Upotrebimoovekolačićenavašemračunaru/uređajuzagore navedene svrhe。

Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">