Promatova PolitikaKolačića.

Ovom Politikom oKolačićimaBeašnjenoJE到Kako Mi,Etex Building Performance S.A.,Możemoda KoristimoKolačićePrilikomVašePoseteStranicewww.preyspecies.com,Kao I到Šta苏科拉奇奇,ZaštoIhKoristimo,我KakoMożetedaugitišetenjihovuupotrebu。

我Š助教我可乐čć吗?

Kolačić我的麻药是什么药是什么药我的药是什么药smeštaju那pretraživač我的硬盘vašeg računara。Kolačić我sadrže信息中心računar我的硬盘。Naša香树kolačić我的香树naše香树,我的香树vaš pretraživač。我的名字是pomaže你我的名字是omogućimo你的名字是naše奇怪的,我的名字是́你的名字是unapređivanje naše奇怪的。

Kolačić我obično你的名字是kao pojedinca, već samo uređaj koji korist。Možete da saznate više o kolačićwww.allaboutcookies.org.

Koje VrsteKolačićaKoristimo?

Želimoda Razumeterazličitevrstekolačićakojekoristimonaašojstranici。Neki OD OVIHKolačićasu odsuštinskogznačajazaradnašestranice。DrugiKolačićinisuneophodni,AliPomağuupoboljšanjunašestraniceprikupljanjemfiginacije o Korisniku,ilipokušavajudapopoljšajuvašošoiivljajtranicetavopamtevašeizbore。TakoïeKoristimoKolačićeKojiPrikupljajufigfacijeoVašimnavikamaupretraživanju,kako bismoomogužilimultimedijalnooglašavanjekojejevažnozavasivašainteresovanje。

KolačićiKojeKoristimoNaašojStraniciKategorisani Su NaSledećinačin:

  • 'contersansa'KolačićiPrikupljajufiginalaCijeoVašemKorišćenjustranice,高Što苏网Stranice Koje Ste Posetili我是veškam。oni ne prikupljajuličnepodatke,prikupljeni podaci se prikupljaju tako da Ostaju anonimni。Kolačićio ConstancyAnsi Koriste ZaPoboljšanje纳奇纳·纳吉·嘉吉Funkcionišeweb Stranica。
  • “Funkcionalnost”kolačićiomogućavajuweb stranici da upamti sve izbore koje ste napravili na web stranici(高精素proveneuveličiniteksta,prilagođenestranice,jezik i地区)iliomogućavajuuslugektoštosu Komentarisanje na Blogu。
  • 'strogo neophodno'Kolačić我很想念你。Među njima su, na primer, kolačići koji omogućavaju to da se prijavite u sigurnim područjima web strange。
  • 'ciljanje'Kolačići beleže vaše你是一个什么样的人,你是一个什么样的人。请提供您的信息:́e se koristiti kod nas,我koristiće ih treća lica u cilju stvaranja stranice,我oglašavanja koje je prikazano na stranice, related niantjima i više usklađenijima s vašim interesovanjima。Takođe možemo deliti ove informacje sa treć我的名字是我的名字。

Ovi kolačići će biti ili ‘Session’ kolačići (koji ostaju u vašem pretraživaču samo tokom trajanja vašeg pregleda, tj. dok ne napustite stranicu) ili ‘Persistent’ kolačići (koji ostaju u vašem pretraživaču nakon vašeg pregleda (sve dok ih sami ne obrišete).

你的名字kolačića upravljaju treće e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e我们的网址是više detalja o kolačić我的网址是našoj我的网址是政治。

Kako upravljati kolačić我是你našoj斯特拉尼西?

Kolačićivršemnogovažnihposlovanaašojstranici我pomažuuu tome davašeiskustvo namrežiučineličnijimiijatijim。Kada PRVI Put PosetiteNašuStranicuvidećete[Površinska/iskačuća/ Zastavica] KojaObjašnava到Da Se Daljim Nastavkom KOLIACTENJEKOLAČIćA,KaošttoJEOMISANOU Ovoj Politici oKolačićima。Međutim,vi steumogućnostidaOnemogućiteupotrebunašihkolačića,阿卡·塔布雷德ako到尿素,možeteutvrditida pojedini delovinašestranice ne radeuopšte,ili da nefunkcionišuispravno。

vašpristanak

Korišćenjemnašestraniceipodešavanjemvašeg互联网Pretraživača塔佩普拉斯·斯蒂安·蒂莫··蒂姆····奥里斯蒂莫·哈希···纳··瓦斯·阿里···阿里··纳······斯蒂利亚·纳奇纳···科狄克··科斯蒂蒂斯塔··斯特拉斯蒂省Molimo Vas DaPaïljivoPročiteOvuPolitikuoKolačićimazaVišedaljaofficiolAcamama Koje Prikupljamo Kada Koristite Ovu Web Stranicu。

你的名字是naše kolačiće?

BlokirateKolačićeaktiviranjempostavke navašempretraživačukojavamomoguȱavada odbijete postavljanje svih ilinekihkolačića。Međutim,Ako Koristite PostavkeVašegPretraživačada Blokirate SveKolačićeosim ako niste podesilipodešavanjavašegpretraživačatako daodbijekolačiće,Našsistemćeobjavitikolačićečimposetitenašustranicu。

互联网pretraživači vam omogućavaju da promenite podešavanja kolačića。请postavke se obično nalaze u "opcije" ili "preferencije" u meniju vašeg互联网pretraživača。我爱你,请给我寄一封电子邮件́我喜欢吃大面包́我。

大李Mogu daPovučemsvoj pristanak?

Kada Nam Date Svoj Pristanak Na UpotrebuKolačića,KolačićiSečuvajuNavahšemRačunaruiliuđaju,Kako Bi SE到Upamtilo ZaSledeśi。到ćeiveičnodaIstiče。Ako U Nekom Trenutkuželitedapovučesvoj pristanak,Moražetedai​​zbrišetekolačićePomoćuPodšavanjaNaVašem互联网Pretraživaču。

Isključivanjekolačićaoponašanjuzaoglašavanje

Akoželitedaonemogućitekolačićezaoglašavanje,koji pamtevašenavikeupretraživanjuiipokušavajudaprikažu相关oglase kada ste namreži,možetedaposetitewww.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.。akoodlučitedai​​sključiteovekolačićeidaljećetevidetioglašavanjeno enternu,阿里ononežebitiprilagoğenovašiminteresovanjima。to neznačida vamnećebiti prikazane reklame dok ste namreži。dok se mnoge kompanije koje se bavekorišćenjemreklamnihkolačićai postavljanjemoglašavanjau skladu sponašanjemnamrežipojavljuju naink ne pojavljuju se sve。Stoga,Čakieakoseodlučitedai​​sključitekolačićekolačićekojekoje valibere·纳夫·纳米·Kombanije,I DaljeMožeteDadobijete NekeKolačićezaoglašavanjeieNokePrilagođeneOglaseBucihKompanija。TakoïeMożeteDaupljateOvom VrstomKolačićaupodešavanjimaprivatnosti na webpretraživačukojikoristite。Molimo Pogledajte Iznad ZaVišefiginalija。

Dodatne InformaCije.

Ako Mate Bilo Kakvih Pitanja U Vezi Sa Ovom Politikom oKolačićima,Obratite SE NApromat.rs@etexgroup.com

PojedinačniKolačići

U nastavku smo naveli pojedinačne kolačiće koje koristimo na našoj stranici i svrhe za koje ih koristimo:

  • Kolačić:Google Analytics

纳粹:_GA.

ovajkolačićsetipičnoupisujenapretraživačnakonprve posete。Ukoliko OperaterPretraživačaObrišeKolačić,ZatimPretraživačPONOVOPOSETIWWW.PROMAT.com,Novi _GAKolačićSEupisujeSABultačijimJedinstvenimID。UVećiniSlučajeva,ovajKolačićSeKoristizaOdreživanjePojedinačnihPosetilacaNAW.Promat.com IAžURIRASESVAKIMPREGLEEM Stranice。osim toga,ovajkolačićjeopremljenjedinstvenim id koji谷歌analitika koristi kako bi se osigurala i verignnost i dostupnostkolačićakaovidadodatne mere bezbednosti。

提示:Prva Partija Uporni
Trajanje:2戈纳odpodešavanja/ažuriranja

  • Kolačić:Google Analytics

纳粹:_GAT.

ovajkolačićsetipičnoupisujenapretraživačnakonprve posete。Ukoliko OperaterPretraživačaObrišeKolačić,ZatimPretraživačPONOVOPOSETIWWW.PROMAT.com,Novi _GATKOLAČIćSEUPISUJESSCULACHIJIMJEDINSTVIMIM ID。UVećiniSlučajeva,ovajKolačićSeKoristizaOdreživanjePojedinačnihPosetilacaNAW.Promat.com IAžURIRASESVAKIMPREGLEEM Stranice。osim toga,ovajkolačićjeopremljenjedinstvenim id koji谷歌analitika koristi kako bi se osigurala i verignnost i dostupnostkolačićakaovidadodatne mere bezbednosti。

提示:Prva Partija Uporni
Trajanje:24 SATA ODPodešavanja/AžURIRANJA

  • Kolačić:Google Analytics

纳粹:_gat_g1

ovajkolačićsetipičnoupisujenapretraživačnakonprve posete。Ukoliko OperaterPerraživačaObrišeKolačić,ZatimPretraživačPosovoPoseti www.preyspecies.com,Novi _GAT_G1KolačićSEupisujeSadubsčijimJedinstvenimID。UVećiniSlučajeva,ovajKolačićSeKoristizaOdreživanjePojedinačnihPosetilacaNAW.Promat.com IAžURIRASESVAKIMPREGLEEM Stranice。osim toga,ovajkolačićjeopremljenjedinstvenim id koji谷歌analitika koristi kako bi se osigurala i verignnost i dostupnostkolačićakaovidadodatne mere bezbednosti。

提示:Prva Partija Uporni
Trajanje:1 Godinu NakonPodešavanja/AžURIRANJA。

  • Kolačić:Google Analytics

Naziv: _gali

ovajkolačićsetipičnoupisujenapretraživačnakonprve posete。Ukoliko OperaterPerraživačaobrišeKolačić,ZatimPretraživačPONOVOPOSETI www.preyspecies.com,Novi _GaliKolačićseupisujesadubsčijimjedinstvenim id。UVećiniSlučajeva,ovajKolačićSeKoristizaOdreživanjePojedinačnihPosetilacaNAW.Promat.com IAžURIRASESVAKIMPREGLEEM Stranice。osim toga,ovajkolačićjeopremljenjedinstvenim id koji谷歌analitika koristi kako bi se osigurala i verignnost i dostupnostkolačićakaovidadodatne mere bezbednosti。

提示:Prva Partija Uporni
Trajanje:1 Godinu ODPodešavanja/AžURIRANJA。

  • Kolačić:Promat.

Naziv: promatsee# persidlang Uporni Jezik kolačić zadržava (npr)。滚装的)。

提示:Prva Partija Uporni
Trajanje:17/12/2055

  • Kolačić:Promat.

Naziv:Kolačićzakonzastavicaprihvaženo

oaj kolačić čuva podatak o prihvatanju naše politike o kolačićima。

提示:Prva Partija Uporni
Trajanje:17/12/2055

Korištenjem我爱你的圣诞礼物možemo我爱你的圣诞礼物kolačiće那vašem računaru/uređaju我爱你的圣诞礼物。

Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">