Plan Pasivneprotivpoğarnezaštitegraževinskihobjekata

李丽·哥特Školu,博尔诺鲁,波斯洛维州Zgradu,Stambenuvišespratnicuilitržni中心?Za Svaki Tip Velike Zgrade Koju ProjektujeteMoraćeteDanapravite Plan PasivneprotivpoğarnezaštiteKakoBisteJezaštitiliODPOžara。Kompletan Plan PasivneProtivpoğarnezaštiteČinečetiriglavna sastavna dela

你可以在你的房间里找到你想要的东西(najširiji)

1.如:slučaju požara

Obaveštenjeo Planu Evakuacije USlučajuIzbijanjaPožaranangleskomJeziku KojiUpužujeposetioce da KoristeStephište。

1.如:slučaju požara

dajte ljudima dovoljno vremena da Reaguju i da seevakuišu

na rutu za evakuaciju treba posebno obratitipažnjuda bi svi ljudi mogli da seevakušuizunutrašnjosti。studije pokazuju da stvarno vreme za evakuaciju iz zgrade nakon aktiviranjaprotivpoȱarnogalarmamožeda budedužeodočekivanog。zato jevažnoda ruta za evakuaciju bude otporna napožari visoke温度znatnodužeod ostalog dela zgrade。

Blok Pozadina Koja Se Sastji Iz Tri Harkernna Pravougaonika,OD Kojih JeSredišnji,Najširi,Bele Boje A药物DVA CRNE。

2.ProtivpoğarnepregradingizaustavljanjeŠirenjapožara

Inspektor užutojjakni iaŠlemomna glavivršiinchekcijuprotivpoȱarnezaštitedugačkoghodnikagraževinskogobjekta。

2.ProtivpoğarnepregradingizaustavljanjeŠirenjapožara

SprečiteŠirenjePoğaraKrozZgradu

Ako požar može da se zadrži u zatvorenom odeljenju unutar zgrade, ljudi mogu bezbedno da se evakuišu我vatrogasci mogu da ugase požar。Zato我požarna sektorizacija jedan od ključnih elemenata pasivne protivpožarne zaštite。Obezbedite da zidovi, plafon i pod budu otporni na požar我integrišite vatrootporna vrata i sva potrebna rešenja za sprečavanje širenja požara kako biste sprečili da se požar širi kroz zgradu。

你可以在你的房间里找到你想要的东西(najširiji)

3. Kanali ZaOdvoženjedima iventilaciju

Slika Pokazuje EnterijerCityPalaisŠopingCentra U Duisburgu,Nemačka,托克卡郡Rekonstrukcije,Sa Skelama I Instalacijama。

3. Kanali ZaOdvoženjedima iventilaciju

奥氏磷矿se dima i usporite širenje požara

我često glavni razlog zašto ljudi stradaju u požaru。我的父亲是一个伟大的祈祷者,一个伟大的祈祷者,već我količinu兹德拉沃格瓦兹杜哈,što uzrokuje gušenje。我的托加袍,我很高兴见到你širenje požara。我有一个系统odvođenje dima ključni faktor我有一个系统Vašu zaštitu。

Blok Pozadina Koja Se Sastji Iz Tri Harkernna Pravougaonika,OD Kojih JeSredišnji,Najširi,Bele Boje A药物DVA CRNE。

4.ZaštitaFistćhkonstrukcija

PoGled Na Deo One World Prodajnog Centra U纽约 -  U U Crno-Beloj Boji Koji ObuhvataSpušteniPlafonI Nekoliko Plaraznika。

4.ZaštitaFistćhkonstrukcija

Sprečite rušenje noseće konstrukcije zgrade

Kada neku zgradu zahvati požar, njena noseća konstrukcija može da se raspadne i sruši。Zaštita konstrukcije štiti noseće konstrukcije (čelik, beton, drvo, kompozitni materijal itd.) da bi izdržale visoke温度i zadržale nosivost。我希望你能来rešenje zaštitu我希望你能来zašto我希望你能来zašto može我希望你能来这里。

Kako Promat može da Vam pomogne?

Pri svakom koraku tokom pravljenja plana pasivne protivpožarne zaštite trebaju Vam pouzdana ocena rizika我odgovarajući sistemi za zaštitu zgrade。欢迎može da Vam pomogne da razumete lokalne向我保证odgovarajuća rešenja sa svim potrebnim dokumentima。

Propisi Zaprotivpoğarnubezbednost

Pogled Na Dva Nivoa Moderno Dizajnirane Biblioteke Koji Su Povezani dijagonalnimStephištemičije苏警察浦那诺基格。

Propisi Zaprotivpoğarnubezbednost

Da Biste Napravili Plan PasivneProtivpoğarnezaštite,MorateDobro da Razumete Zakonske提议。Stalno Pratimo i AnaliziramoVašeLokalne提议ZaProtivpoğarnuBezbednostDaBomogli daNapišetaTehničkiIzveštajKoristećiSveSveDokumente Potbne Za Saobraznost。

NabaviteOdgovarajućedokumente.

Proizvodni Sektor U Kome SeVršiispitivanjeprotivpoğarnihsvojstava sa namenskom Kabinomizažutihčeličnihkonstrukcija。

NabaviteOdgovarajućedokumente.

Prikupite sve odgovarajuće sertifikate i klasifikacione izveštaje koji Vam trebaju da bi Vaš projekat zadovoljio sve lokalne promise。


Pozovite结构čnjake

打电话给您的朋友košuljama我的网址slušalicama sa mikrofonom pružaju uslugu tehničke podrške

Pozovite结构čnjake

Naš tim za tehničku podršku zna sve odgovore na Vaša pitanja - i na ona najteža。Slobodno proverite。

PromatPodrška.

我希望你能帮助我mašine,我希望你能帮助我。你喜欢我的商标。

PromatPodrška.

Treba Li VamPomoëdabistenašli到Štotraižite?

javite se lokalnom promatstručnakuzaprotivpoȱarnubezbednost da bisteponsašlinajboljerešenjekoje zadovoljavavašezakonskezahtevezaprotivpoȱarnuzaštitu。

Tehničkapodrškakompanijepromat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju…

Tehničkadokumentacija.

Planae listood sa podacima o proizvodima,Brošureo sistemima,Deklaracije O表演山雀,Uputstva Za Ugradnju I Druge Dokumente Koji Vam Trebaju da Biste Obavili Posao。

60神灵Stručnosti.
testrana i sertifikovana rešenja
globalna servisnamreža
Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">