Staklene pregrade /誓言

Protivpožarni zahtevi za transparentne građevinske elemente su isti kao i oni koji se generno postavljaju za građevinske elemente koji zatvaraju prostor。我会的očekuje da spreče我会把你的药喝掉požarnog。紫堇的温度非常低izložena požaru紫堇的标准。Protivpožarna stakla su kompleksni sistemi。Njihove protivpožarne karakteristike se utvrđuju rigoroznim睾酮vima na požar。Sistemi treba da testrani kao deo celokupne građevinske konstrukcije, uključujući ramove, vrata i pričvrsne, potporne i zaptine元素。

Promat®-SYSTEMGLAS我PROMAGLAS®su vatrootporni, special jalno kombinovani sistemi zastakljenja koji se sastoje od nekoliko slojeva materijala。Vatrootporni sloj se nalazi između dva spoljašnja sloja。U slučaju požara, središnji transparentni vatrootporni sloj se aktivira usled tolplote, stvarajući vrlo efikasan sloj vatrootporne izolacacije koji je gotovo nepropusan。

Dostupni tipovi i veličine:
——PROMAGLAS®15、30、60、90 ili 120 - za zastakljenja sa otpornošću na požar u opsegu od 15做120分钟
——Promat®- systemglas 30,60,90 ili 120 - za zastakljenja sa otpornošću na požar u opsegu od 30做120分钟

Svi tipovi stakla su dostupni u različitim verzijama - za unutrašnje我spoljašnje konstrukcije i sisteme, za zastakljenja sa protivprovalnim karakteristikama itd。

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju…

60 godina结构čnosti
testrana i sertifikovana rešenja
Globalna servisna绝笔ž
Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">