ProtivpoğarnePloče.

KaoVodećisvetskiproizvođačkalcijum-siliknatnihpločakoje se zasnivaju na pateranojpromaxon®Tehnoliji,Promat Proizvodi jedan OD Najefikasnijih asettimanapločanatržištu。proces proizvodnje icrestura se menjaju u fabrikama da bi mogle da se proizvodepločeprilagođenesvakomtržištui svakompodručjujugene。

SVE PROMATPLOČEIMAJU NIZ KARAKTERISTIKA ZBOG KOJIH SE IZDVAJAJU ODGRAIđEvinskihMaterijala:

 • negorivost i veliku otpornost napožar
 • Odličnutoplotnu izolativnost zbog negotermne reakcije

 • otpornost na vlagu我udare

 • Postojanost.

 • jednostavnostmontaïe.

 • Neškodljivostzamontažleikrajnjekorisnike

8.Planađenihproizvoda.

  过滤器

  Kategorije.
  ProtivpoğarnePloče.
  Pretraga.

  Promatect®-200protivpožarnagraževinskaploča

  Kalcijum SilikatnaProtivpoğarnaGraževinskaPločaNaBaziMineralaPromaxon®,Otporna Na Vlagu,Stabilnih Dimenzija,Velikog Formata ISamonoseća。Proizvodi SE UZ Garanciju Kvaliteta Prema Standardu ISO 9001。

  Masterboard®GraževinskaPločazazaštituobjekata odpožara

  kalcijum silikatnapločaojačanaodabranim vlaknima ipunilima koja se aupotrebljavazaširokspektar sistema koji se primenjuju uunutrašnjimi polu-izloženimuslovima otpornih na vlagu koji se Koriste za bazene i druge sredine s disokomvlažnošću。

  Promatect®-hprotivpožarnagraževinskaploča

  Promatect®-h je negorivamatričnokonstruisana mineralnapločaojačanaodabranim vlaknima ipunilima,bez organskih vlakana i nesadrži甲醛。

  Promatect®-lprotivpožarnagraževinskaploča

  Laka SilikatnaGraževinskaPločaotPornaNaPožar,S Cementnim Vezivom,Otporna Na Vlagu,Stabilnih Dimenzija,Velikog Formora ISamonoseća。

  Promatect®-l500protivpoȱarnagraȱevinskaploča

  Laka Silikatna,Cementom Vezana,GraževinskaPločazazaštituodPožara,Otporna Na Vlagu,Stabilnih dimenzija,Velikog Formora ISamonoseća。

  Promatect®-Adprotivpožarnagraževinskaploča

  Laka Silikatna,Cementom Vezana,GraževinskaPločazazaštituodPožara,Otporna Na Vlagu,Stabilnih dimenzija,Velikog Formora ISamonoseća。

  Promatect®-xsprotivpožarnagraževinskapločazastupove

  Promatect®-xs suprotivpoȱarnegraȱevinskepločeizuzetnopogodne zazaštitučeličnihkonstrukcija odpožaraustambenim iu nestambenim objektima(npr.javnikomunalni objekti)。

  Promatect®-100protivpoğarnagraževinskapločazazdad

  promatect®-100 jeprotivpožarnagraževinskapločakoja se Koristi za izradugraževinskihelemenata zagraževinsko-tehničkuzaštituodpožaraprema en standicima u svimpodručjimavisokogradnjei industrijske gradnje。

  60神灵Stručnosti.
  TestifikovanaRešenja
  globalna servisnamreža
  Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

  ","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">