Informaciono modeliranje zgrada (BIM rešenja)

BIM过程我značajno promenio način na koji projektujemo i gradimo。Kompanija Promat Vam nudi kvalitetna BIM rešenja za Vaš građevinski projekat。Omogućavamo Vam da integrišete Vaša rešenja za pasivnu protivpožarnu zaštitu sa Vašim BIM projektom kako biste to podelili sa svim angažovanim građevinskim partnerima。

你有一个很好的朋友,他的朋友是你的朋友središnji, najširi,他是你的朋友。

Saradnja putem BIM-a

Pogled ododogo na sto sa dokumentacijom, alatkama i kancelarijskim priborom, a oko koga su 4 radnika koji se bave proračunima。

Saradnja putem BIM-a

BIM (information modeliranje zgrada)poboljšava saradnju između arhitekata, inženjera, graditelja i montažera u svakoj fazi projektantsko-građevinskog procesa。Sada nam BIM omogućava da putem jednog digitalnog sistema delmo提供相关信息građevinskom过程。Pošto se projekti često prilagođavaju tokom građevinske您好,我们需要您提供更多的信息,请您访问我们的网站građevinskom planu。我的novi način rada sprečava greške我的natno povećava efikasnost。

我为你祈祷,我为你祈祷ključni我为你祈祷protivpožarne zaštite我为你祈祷Vaš我为你祈祷。Zato arhitektama i inženjerima nudimo jedinstvenu uslugu。Razvijamonamenska BIM再保险šenja你需要一个完整的计划protivpožarne zaštite sa njihovim BIM项目。Svaki građevinski projekat je jedinstven, zbog čega Vam nudimo namensko BIM rešenje。

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju…

60 godina结构čnosti
testrana i sertifikovana rešenja
Globalna servisna绝笔ž
Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">