斯塔布巴

Promat je jediný globálny expert, ktorý ponúka stavebníctvu kompletné portfólio produktov a systémov pasívnej požiarnej ochrany v súlade smiestnymi predpismi požiarnej bezpečnosti。PomáhameVámCharánić诺福·AJZrekonštruovanéStavbyOsvečenýmiRiešeniami。NášPôsobivýZoznam.ReferenčnýchProjektov.námpriniesolbohaté知道多禽znalosti。našiodbornícinapožiarnuochranuvámpomôžurozhodnúťsasprávne。
Šedo-biele pozadie webu

Ochrana nosnych今敏štrukcii

ikona ochranynosnýchkonštrukcií

Ochrana nosnych今敏štrukcii

HlavnáKonštrukciaBudovy PotbujeSpožahlivúPasívnuPożiarnuOchranu., aby si v prípade požiaru zachovala svoju nosnosť。Spoločnosť Promat vám ponúka vynikajúce riešenia na zakrytie aOchranu nosnejkonštrukcie(oceľ,betón,drevo,kompozit)sprihliadnutímnamiestnepredpisy aEstetickéKritériá。
Protipožiarnedosky. 颈背ňujuce natery Protipožiarne欧洲人
Bielo-ŠedéPozadieWebu

Pożiarnedeliaccekonštrukcie

Pożiarnedeliaccekonštrukcie

Pożiarnedeliaccekonštrukcie

efektívne.PożiarnedeliaccekonštrukcieSaOsvedčiliAkonajlepšieRiešenienazabránenieRozšídeniuHňado Celej Budovy。SpoločnosťPromatPonúkaArchitektom,TechnikomAzhotoviteõomŠpeciálneProtipožiarneDoSky,KtoréKombinujúJednoduchúInštaláciuSMimoriadnouPożiarnouodolnosťounaochranuStromov,Podláhapodláhapriečokpredhňom。DoplňteIch.ohňovzdornými sklami a protipožiarnymi dveramiA Vytvorte DeliagceKonštrukcie,KtoréudržiaHeňaumožniabezpečnúevakuáciuľutí。

Šedo-biele pozadie webu

PożiarneTesneniePrestupov.

IkonaPożiarneTesneniePrestupov

PożiarneTesneniePrestupov.

Priestorová jednotka potrebuje vysokokvalitné protipožiarne riešenia, aby boli zaručené jej úžitkové vlastnosti。Keďže špecializovaní zhotovitelia vytvárajú prechody pre káble, kanály alebo potrubia, naše objímky a puzdrá sú inštalované tak, aby priestorovú jednotku chránili。V prípade požiaru uzavrú napeňujúce objímky s rozpínavým grafitom priečku, aby sa zabránilo šíreniu ohňa。

Bielo-ŠedéPozadieWebu

Odvádzanie dymu a ventilácia

ikona vzduchotechnika一个odvod tepla asplodínhorenia

Odvádzanie dymu a ventilácia

Odvádaniedymujerozhodujúcimfaktorom prihasenípožiarua ochraneľudí。Štúdieulazujú,žedymjehlavnýmzdrojomŠíreniapořiaruv budove。ToxickéPlynyMôžuTiežBlokovaťVýchodyZBudovy。Preto JeOdvádzanieDymutakédôležité。SpoločnosťPromatPonúkaJedinečnéBezúdržbovéRiešenienaOdvádzanieDymuAventiláciu。

Ako vám môže spoločnosť Promat pomôcť?

nakaždomkrokuplánupasívnejppařiarnejochranybudetepotbovaťspoğahlivéhodnotenierizíkasprávneystémyna ochranuvašejbudovy。Spoločnosťpromat viepomôcťdosiahnuťnajlepšímoïnývěslowokstechnickýmicertifikovanýmiproduktmipożiarnejbezpečnosti。

休闲

ľudiapracujúcina stavbe vosvetlenom tuneli

休闲

和谐音乐byť schopné odolávať extrémne vysokým teplotám。SpoločnosťPromat vyvinulašpecialne dosky一protipožiarne omietky, ktore nielenže chrania曲调pred哦ňom,啤酒我aj udržuju鹿角的第二叉narokov na udržbu阿宝mnohoďalš我茹科夫。

Priemysel.

Pohīadpreduna lietadlo letiacce nad Krajinou zarovno s hornithorom

Priemysel.

Pomáhamepriemysluvyvíjaťbezpečnévýrobky一个vyrábaťICHudržateľnejšímspôsobom,一个vyvíjameriešeniaNA mieru v oblastiprotipožiarnejtepelnej一个akustickejizolácie,ktorévyužívaširokáSKALApriemyselnýchodvetví:ODkondenzačnýchsolárnychelektrárníAZ POvýletné矿脉alebolietadlá。

ZavolajteOdborníkom.

Mužiaženyediapripičítačochv呼叫中心SoSluchátkamiAMikrofónmi。

ZavolajteOdborníkom.

Náš tím technickej podpory bude schopný odpovedať na všetky vaše otázky, aj tie najťažšie。Vyskušajte nas。

Technická podpora spoločnosti Promat

AKMáteotázkyTýkajúceSaRiešeníPasívnejPožiarnejOchrany,NašichVýrobkovAystémovAleboPotbujetePoradićsInštaláciou,ObrářteSANANAášTímTeporickejpodpory ...

Technickádokumentácia.

VyhľadávajteProvuktovéSmarytémovéKatalógy,vyhláseniao parametroch,InštalačnéPríručkyAďalšieTokumenty,KtoréPotbujeteNaDokončenieSvojejPráce。

60 Rokov OdbornýchSkúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálnasieťslużieb.
Ak chcete na našom webe získať čo najlepší zážitok, potrebujete najnovšiu verziu svojho aktuálneho prehliadača. Môžete si ho stiahnuť tu kliknutím na ikonu prehliadača:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">