zabezpieczenie konstrukcji

Szeroka GamaProduktówithichjakpłytyczy natryski,Do zabezpieczenie konstrukcji przeddziałaniemognia。

zabezpieczenie konstrukcji stalowych.

zabezpieczenie konstrukcji stalowych.

zabezpieczenie konstrukcji stalowych.

Stal JestMateriałemnieorganicznymi Klasyfikowana jest jako niepalna。z drudiej jednak strony,Elementy konstrukcji stalowej w mefferatturze好的。500°Ctracąswojąnoȱnoȱ。w trakciepożarustan takiosiągniętyjestpo kilku minutach。Dlatego,AbyZachowańnoğnośćkonstrukcjikonieczne jest wykonanie Odpowiednichzabezpieczeńogniochonnych。Promat oferujerozwiązaniapozwalająceuzyskaćklasəodpornościogniowej r30 - r240 w warunkachpožaru标准娃娃。

OkładzinyIogoIoNelnneZPłytPromatect®

Wysokastabilnośpłytpromatect®Pozwalana wykonaniesamonoğnejekładzinyskrzynkowejbez dodatkowych podkonstrukcji wsporczych。

Możliwośćłęczeniaementsówekładzinyzszywkamipozwala na bardzo szybkimontaï。Niezbīdnągrubośćokładzinyekrežlasięwg wymaganejodpornościoniowejementure orazwartościwskaźnikamasywnościu/ a zabezpieczanych profili。PrzyUōyciupłytpromatect®Mośliwejest wykonanie cienkich,吉德诺尔施威康okładzin。

zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

PROMADUR®和PROMADUR®面漆

Promadur®到Wodorozcieńczalna,PrzezroczystaPowłokaPęCzniejīca,NiezawierajīcaRozpuszczalnika,Słužca做OchronyPrzeciwpoğarowejKonstrukcjiDrewnianych。到Reaktywna Farba Ignioochronna Najnowszej Ferensacji,NadajīcaWłaściwąOdpornośćonogniowądrewnianym Elementom KonstrukcyJnym。ZeWzględunaswojąprzezroczystość,Naturalna powierzchniamatteriałówdrewnianych pozostaje widoczna,extetyka drewna naturenego jest wpevłnizachowana。

PROMADUR®W¯¯trakciepożarupęczniejewytwarzającizolacyjnąpianę,którachroni drewno przed kontaktemžpowietrzem(tlenem),obniżającpalność我spowalniającprzewodzenie energii(ciepła)pochodzącegoOD ognia做elementówdrewnianych,podnoszącICHodpornośćogniową。

Promadur®MożeByćStosowanyTylkoWewnątrzBudynków。wrangetnych warunkach,Stosowanie Warstwy Wierzchniej Nie Jest Konieczne。Aczkolwiek W CeluPodwyńszeniaodpornościna wilgoći poprawywłaściwościmechanicznych(M.in.OdpornościNaścieranie)MoğnaZastosowańPromadur®彩色外套。

Promadur®JestPrzyjaznyDLAśRodowiskaZeWzględunaniskązawartośćlzo我brak wskładzie甲型德州。

Zastosowanie.

Zastosowanie.

Promadur®StosujeSiśW CeluObnićniaStopniaPalnościPowierzchniDrewnianych。Zgodnie Z PN-ZH-13501 Jest Wyrobem Niezapalnym,Co StanowiNajwyńszýMośliwąklasędladla drewna naturenego chronionego przed ogniem z zastosowaniempowłokireaktywnej。

Odpornośćonewiowa drewnianychElementównognnych(克莱姆克,贝莱克,Strichówiścian)możezostaćpodniesiona poprzez zastosowanie pojedynczejpowłokipromadur®。Odpornośćogniowa elementu drewnianegozależyOD媒体热点przekroju,kształtu,materiału,Z jakiegozostałzrobiony(rodzaj drewna:iglaste LUBliściaste,drewno精简版,klejone,piłowane,strugane),gęstościdrewna,dostępnościtlenu orazilości我jakościzastosowanychpowłokogniochronnych。WZależnościODPowyższychCzynników,Promadur®PodnosiKLASęODPORNOśCIIGHIOWEJELEMOLOOW DREWNIANYCH DO 120 MINUT(R120)。

Promadur®MoğnaStosowaćWe Wszelkiego Rodzaju Budynkach,Takich Jak Hotele,Restauracje,Szkoły,BudynkiUīytkuPublicznego,Muzea,Biblioteki,Biura I Domy Prywatne。

Pomoc Techniczna Promat.

JeśliMaszpytaniadotyczącebiernej ochronyprzeciwpoȱarowej,naszychproduktówczyiichzastosowania,skontaktujsięznaszymzespołem!

dokumentacja techniczna.

Aprobaty Techniczne,Broszury Produktowe,CertyfikatyZgodności,DeklaracjeWłaściwościużytkowychCzy Katalog Techniczny - WszystkieNiezbīdnedo Realizacjiprojektówdokumenty w jednym miejscu。

60 LatDožwiadczenia.
Testowane i CertyfikowaneRozwiązania
GlobalnaSieńUsług.
Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">