Izjava o privatnosti

uvod.

ova obavijest ozaštitiprivatnostiosmišljenaje kako bi Vas Obavijestila o Osobnim Podacima Koji Se Odnose na Vas Koje Etex Building Performance S.A.,SASjedištemustr。Vulturilor 98,etaïa5-6,斯科特3,Sektor 3,BukureštiRegisterran UTrgovačkomregistru Pod Brojem J40 / 6083/1999 I Kod Fiskalnih Vlasti Pod Brojem Ro11935340,(DjelujuğikaoVoditeljObrade,U Daljnjem Tekstu“MI.“,”Naš“ 一世 ”NAMA.)普里库普里亚普特姆网怪www.preyspecies.com.(u daljnjem tekstu“网斯特拉西察), zašto prikupljamo i obrađujemo takve osobne podatke,那是一份真正的osnovi i kako ćemo rukovati s osobnim podoacima koje Nam pružate我的osobnim podoacima koje vama iz vaše posjete Web stranici。Vaša upotreba Web stranice podrazumijeva vaše prihvaćanje ove Obavijesti o zaštiti privatnosti。

Pravna osnova

Obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vašeg普里斯坦卡。你的朋友们都喜欢povući塔卡普里斯坦克,请把你的朋友们都叫来povlačenja普里斯坦卡

Prikupljeni Osobni Podaci.

你的鼻子(你的鼻子)是什么?Osobni podaci) na dva načina:

 1. 请登记您的信息,并提供网址određenim。Informacije koje su označene simbolom "*" moraju se dati kako nste Nam omogućili是punjavanje svrhe obrade, kako je dolje navedno。Takvi Osobni poaci izravno prikupljeni od vas uključuju ime i prezime, datum rođenja ili dob, državljanstvo, osobna ili professional adresa, osobna ili professional adresa e-mail地址,Osobni ili professional alni mobitel ili drugi telefonski broj, aktivnost, položaj, naslov, poruka,地址是在大理的一个药师地址。Također možemo tražiti vaše komentare, prijedloge ili drug informacije vezane uz Web stranicu, Naše proizvode ili usluge ili Naše društvo。药品specifične vrste informacija mogu se zatražiti u vezi s natječajima, nagradnim igrama, drug promotivnim ponudama ili drugs marketinškim aktivnostima, uključujući prijenos tekstualnog, video ili audio
 2. PutemKolačića。

我们više informacija o kolačićima, pogledajte u nastavku。

Moëemotakođertražitivašekomentare,Prijedloge Ili Druge InformaCije Vezane Uz Web Stranicu,NašeProizvodeiliUsluge iliNašedruštvo。druge特定vrste vrste vrste upaija mogu sezatražitiuvezis natjecanjima,Nagradnim Igrama,Droadnim Igramaim Ponudama Ili DestimMarketInškimAktivnostima,UključujuğiPrijenosTekstualnih,Video Ili AudioSadrīajaputemkolačića。višefinjecacijaokolačićimapotraižiteunastavku。

科瑞štenje osobnih podataka

vašićese oSobni Podaci KoristiitiIsključivou Mjeri Potbnoj da namomoguće

 1. odgovoriti a vaš izravni zahtjev, kako je opisano u trenutku kada prikupljamo vaše Osobne podatke ili kako vam je na drugi način opisano prije korištenja vaših Osobnih podataka;
 2. upravljati vašim korištenjem Web stranice, uključujući, u mjeri u kojoj je to primjenjivo, vaše sudjelovanje na natjecanjima, nagradnim igrama, drug promotivnim ponudama ili drug marketinškim aktivnostimai
 3. Poslati VamPoštuili drugemarketinškefiginalijeo odabirunašhnihrobnih marki/ ili plansima daliizričitiprethodni pristanak da到učine,又是Zahtijevajuvařeğizakoni)。

Možemo kombinirati osobnepodatke koje pošaljete我们的药草我们的药草我们的药草我们的药草我们的药草,uključujući我们的药草我们的药草我们的药草(kao što su平台društvenih medija)。Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Snapchat。

Ne Smijemo Upotre BljavatiVašeOsobnePodatke Za Nove Svrhe KojeJošNisu预先predđu ovoj obavijestiozaštitiprivatnosti,osim na temeljuvařežegzakonskogdopuštenja。U SvakomSlučaju,PrijeKorištenjaOsobnih Podataka U Druge Svrhe,Obavijestitćemovas o takvoj izmjeni ove obavijestiozaštitiprivatnosti。USlučajuaktivnostia temelju pristanka,Nežemobodativativašeyosobnepodatkeu takve nove svrhe bez prethodnog pribavljanjavašegpristanka。

Posebna Kategorija Osobnih Podataka

Nežemoprikupljati nitiobraživatinikakve posebne kategorije osobnih podataka koji odnose na vas。Posebne kategorije Osobnih podatakauključujupodatke曲otkrivaju rasno伊犁etničkopodrijetlo,političkamišljenja,vjerska伊犁filozofska uvjerenja伊犁druga uvjerenjasličneprirode,članstvoūsindikatu,genetske podatke,biometrijske podatkeüsvrhu jedinstvenog identifikacijefizičkeosobe,zdravlje,spolniživot伊犁seksualnu orijentaciju。

Izravni营销营销

NećemoKoristitiVašeOsobnePodatke U Svrhe IzravnogMarketingaBezVašegIzričitogPrethodnogPristanka,Osim Ako Je至DopuštenoPremaVařećimZakonima。

赤穗ü比洛kojem trenutkuodlučiteだねželitedobivati比洛kakve komercijalne伊犁promotivne资讯OD纳斯,možetebesplatno我BEZ ikakvog opravdanja SE odjaviti OD比洛kakve izravnemarketinškekampanje我suprotstaviti SEbudućojobradivašihOsobnih podataka ZA takve svrhe slanjem电子迈拉娜adresupersonal.data.promat.see@etexgroup.com我斯芬灭“odjavljivanje”U predmetuvašee-pošte。alternativno,možeteupotrijebitipostupak odjavljivanja koji je naveden u bilo kojoj promotivnojojojojojojojojojojojo koju primite od nas。

imajte na umu da Odjava primanja loadivnih poruka od nas vasnećespriječitiuprimanjufiginacija koje se Odnose na bilo koji ugovor koji ste sklopili s nama。

AutomatiziranoDonošenjeOdluka.

NećemoKoristi Automatizirane ProceseDonošenjaOdluka,UključujuğiProfiliranje,Osim Ako Je到DopuštenoPremaVaïećimZakonima。U TakvomSlučajuobavijestitćemovas ogici kojajeuljučenauodluku,Kao i ovažnostiiipredvićenimposljedicama takve Obrade Za Vas。

Dijeljenje Osobnih Podataka I Prijenos Osobnih Podataka UTrežeZemlje

Vaše Osobne podatke nećemo učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj strani i nećemo javno objavljivati Osobne podatke, osim ako se takvi prijenosi one temelje na vašem posebnom pristanku, nužni su za izvršenje ugovora sklopljenog između as i Nas,我把你的信寄给你了način dopušten我把你的信寄给你了。

Vaše osobne podatke možemo podijeliti sa sljedećim primateljima: tvrtke Etex Grupe (matična tvrtka Etex building Performance S.A, Rumunjska), povezane osobe, partneri, pružatelji usluge poslužitelja, dobavljači。

我为你祈祷,你为你的上帝祈祷vaši Osobni poaci prenesu na izvršitelje obrade ili treće strane koji se nalaze izvan Europskog gospodarskog prostora u zemljama za koje Europska komisija ne smatra da jamče odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka,尊敬的老师ćemo教务长odgovarajuće尊敬的老师važećem国家主席我要去欧洲读zakonavstvom koje se odnosi na zaštitu podataka。Možete dobiti kopiju odgovarajućih zaštitnih请向我转达您的信息vaši我的邮箱地址personal.data.promat.see@etexgroup.com

科瑞štenje可乐č我ć

Kolačići苏男Tekstualne Datoteke Koje Su Stavljeni NaVašeRačunaloIlidrugiurežajodobstranica kojeposježujete。oniseširokoKoriste Kako Bi Web Stranice Funkcionirale Ili RadileUčindovitije,Kao i Kako BiPružilifiginalijeVlasnicima网站。

Opće informacije o korištenim kolačićima

ova web stranica KoristiKolačićezanpr。PohranuVašihJezičnihPama,PamženjeSESSE STEProšliVivjerudobi,Za AnalizuVašeupotrebeweb stranice putem google Analytics Kako BiOmogužiliznačajkedruštveneinterakcije spodržanimvanjskimdruštvenoumreženimweb stranicama。prilikom prvog posjetanašojweb stranici,ulazna stranicaćeprikazati信息iodgovarajućeizraȱavanjeu vezi s pristankom naKorištenjekolačićaputem“obavijesti oKolačićima”。ako nastavite aktivno koristiti web stranicu i aktivno se ne suprotstaviteuporabikolačića,prihvać纳什upotrebukolačićaitakavpristanakćebiti pohranjeni uvašempregledniku,tako da notexcije ne moraju biti ponovljene na svakoj stranici web Stranice。Ako UVašemPreglednikuNedostaje Pristanak(NPR。Ako Ste IzbrisalivašeKolačiće),“Obavijest oKolačićima”obavimest oKolačićima“obavima oKolačićima”Podacima o Privatnosti PonovnoćeSevikazatisljedeći放了kada posjetite web stranicu。TakowarerMoëemoinstalirati i KoristitiOdređeneTehničkiPotrebneKolačićeKojiStoga·内ZahtijevajuvašPrethodni预先原版。TakođerMoëemoupotrebavatisesijskeKolačićeKojiSeautomatskiBrišuNaKrajuVašeSesijeIkojitakođernezahtijevajuvašprethodnipristanak。Ostalikolačići(KAO STO苏kolačićiZApoboljšanjenavigacijskogdoživljajavođenjemevidencijeØodređenimpodacima - 时间本身izbjegava ponovni uvod takvih podataka呐svakoj就该 - 我prilagođavanjemsadržaja网络stranice纯爱vašimželjama)摹古SE instalirati我koristiti呐temeljuvašegpristanka。NaïićeteSve相关信息Informakije oKolačićimakoje ova web Stranica Koristi U Donjoj Tablici。

Inicijator

NazivKolačića.

Kategorija Pohranjenih Informacija.

Svrha

Domena

vrstakolačića.

Vrijeme zadržavanja

Povezano s praćenjem korisnika

komunikacijatrežojstrani

Pravila o zaštiti privatnosti treće strane

Platforma

.ASPXAUTH_Etex

Postavke posjetitelja.

Idendificira Korisnika IOmogućujeautentifikacijuposlužitelju

www.preyspecies.com.

偏好

Sesija

NE.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

Platforma

APISID

Profiliranje podataka

ovi sekolačićiupotrebljavajuza prikazivanje oglasa koji su confficionniji za vas我vašeinterese。TakođerSeKoriste ZaOgraničavanjeBrojaPrikaza Oglasa,Kao Iza Mjerenjeučindovitostioglašavačkekampanje

www.preyspecies.com.

营销

trajno.

https://policies.google.com/privacy.

Platforma

ASP.NET_SessionId.

Tehničke informacije

Čuvaposjetiteljevostanja sesijepomožuzahtjevastranica。

www.preyspecies.com.

nužno.

Sesija

NE.

NE.

NIJE DOSTUPNO

Platforma

cookielawbanneraccepted

Navigacija Stranice.

Pohranjuje Korisnikovu Suglasnost ZaKolačić

www.preyspecies.com.

nužno.

40个神灵

NE.

NE.

NIJE DOSTUPNO

Platforma

eternitbe #朗

Navigacija Stranice.

注册网址vaš odabir jezika kako bi olakšao buduće pregledavanje

www.preyspecies.com.

偏好

Sesija

NE.

NE.

NIJE DOSTUPNO

Platforma

eternitbe#persistedlang

Navigacija Stranice.

注册网址vaš odabir jezika kako bi olakšao buduće pregledavanje

www.preyspecies.com.

偏好

40个神灵

NE.

NE.

NIJE DOSTUPNO

Platforma

scwfmanticsrf.

Tehničke informacije

Sprječavakrivotvorene zahtjevegdje zlonamjerna webstranicamože utjecati na interakciju između preglednika klijenta i webplikacije koja vjeruje pregledniku

www.preyspecies.com.

nužno.

Sesija

NE.

NE.

NIJE DOSTUPNO

poslužitelj.

库克考虑

Postavke posjetitelja.

korisnikovu suglasnost我们kolačić我们trenutačnu domenu

www.preyspecies.com.

nužno.

1 godina

NE.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

poslužitelj.

CookieConsentBulkTicket

Postavke posjetitelja.

Omogućuje pristanak kolačića na više webstranica

www.preyspecies.com.

偏好

1 godina

NE.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

谷歌Upravitelj Oznaka.

shoppingbasket.hash.

Tehničke informacije

Šifriranjeinformacijaokupovnojkošarici

www.preyspecies.com.

nužno.

30达纳

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

shoppingbasket.itemcount

Tehničke informacije

Čuva posjetiteljevo stanja sesije pomoću zahtjeva stranica。

www.preyspecies.com.

nužno.

30达纳

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

shoppingbasket.timestamp

Tehničke informacije

Čuva posjetiteljevo stanja sesije pomoću zahtjeva stranica。

www.preyspecies.com.

nužno.

30达纳

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

BIGipServer #

Tehničke informacije

Koristi SE Za Distribuciziziziziziziziza na web stranicu na nekolikoposlužiteljakako bi se Optimizirijeme Odaziva。

www.preyspecies.com.

nužno.

Sesija

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

__cfduid.

Tehničke informacije

Koristi se od stranesadržajne mreže,Cloudflare,我们的网站

www.preyspecies.com.

nužno.

1 godina

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

_ga

StatističkiPodaci.

Registra Jedinstveni ID Koji Se Koristi Za WeneriranjeStatističkihPodataka o Tome Kako Posjetitelj Upotrebljava Web Stranicu

www.preyspecies.com.

Statistike

2 godine

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

_gat

StatističkiPodaci.

Koristi se strange google analyticsza ubrzavanjestopzahtjeva

www.preyspecies.com.

Statistike

Sesija

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

_gid

StatističkiPodaci.

Registra Jedinstveni ID Koji Se Koristi Za WeneriranjeStatističkihPodataka o Tome Kako Posjetitelj Upotrebljava Web Stranicu

www.preyspecies.com.

Statistike

Sesija

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

收集

公司ški podaci

Omogućuje prikupljanje podataka za prikaz我pretraživanjeremarketinga

www.preyspecies.com.

营销

Sesija

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

FR.

公司ški podaci

我的名字很奇怪,我的名字很奇怪oglašavanje, kaao što我的名字很奇怪oglašivačatreće。

www.preyspecies.com.

营销

3 MJESECI.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

TR.

公司ški podaci

Koristi se od stranefacebook

www.preyspecies.com.

营销

Sesija

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

广告/ GA-Audiences

公司ški podaci

Koristi SE OD STRANEGOOGLEADWORDWORDSZAPREUSMJERAVANJEPOSJETITITELJAKOJIćESEvjerojatno pretvoriti u kupce na temeljuponašanjaposjetitelja na web stranicama。

www.preyspecies.com.

营销

Sesija

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

搜集

StatističkiPodaci.

Koristi Se Za Slanje Podataka GoogleanalyTicsoUrećajuiiponašanjuposjetitelja。PRATI POSJETITITELJA NAUREđJIMAIMarketInškimKanalima。

www.preyspecies.com.

营销

Sesija

https://policies.google.com/privacy.

谷歌Upravitelj Oznaka.

_mkto_trk.

公司ški podaci

Ovajkolačićzapraženjeomogućujeweb stranici povezivanjeponašanjaposjetitelja primatelju kampanje Marketinga e-pošte,kako bi se izmerilaučindovitostkampanje。

www.preyspecies.com.

营销

2 godine

https://policies.google.com/privacy.

谷歌地图

n

Podaci opraïenjuidifikacijeuređaja

注册jedinstveni ID koji identificira uređaj povratničkogkorisnika。我的名字在这里。

www.preyspecies.com.

营销

6 MJESECI.

https://policies.google.com/privacy.

YouTube

全球定位系统

poaci o praćenju lokacije uređaja

Registra Jedinstveni ID Na MobilnimUređjimakako biomogućiopraženjena temelju geografskog gps mjesta。

www.preyspecies.com.

营销

Sesija

https://policies.google.com/privacy.

YouTube

参照

poaci o praćenju korisnika

registrra jedinstveni ID koji谷歌upotrebljava zavođenjestatistikeo tome kako posjetitelj upotrebljavaYouTubevideozapisena različitim webstranicama。

www.preyspecies.com.

营销

8 mjeseci

https://policies.google.com/privacy.

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE

poaci o praćenju korisnika

Nastoji procijeniti propusnost korisnika na stranicama s integriranim YouTube视频ozapisima。

www.preyspecies.com.

营销

179达娜

https://policies.google.com/privacy.

YouTube

YSC.

poaci o praćenju korisnika

registrra jedinstveni ID zavođenje statiskeo videozapisima s YouTubea koje je korisnik视频。

www.preyspecies.com.

营销

Sesija

https://policies.google.com/privacy.

Dodatne InformaCije OOdreženimKolačićima

Google Analytics:OVA Web Stranica Koristi Google Analytics,Koji Je Alat Za Analizu Web PodatakaDruštva谷歌公司(谷歌)。Google AnalyticsKolačićeKakoBiNamPomogaoAnaliziratiNačinNaKojiKoji Korisnici Koriste Web Stranicu。

BudućidaMoAktivirali Anonimnost Prenesenih IP Adresa,GooglećePrijeTakvogPrijenosa Skratiti / Anonimizirati Zadnji Oktet IP Adrese UnutarDržavaČlanicaEutarskogGospodarskog Prostora。Samo U iznimnimSlučajevimaPinaIP Adresa Je Poslana iSkrağenaod Strane GooglePoslužiteljaU SjedInjenimAmeričkimdrěavama。谷歌ćekoristiti teformenakije u svrhu evaluacijevašeupotrebeweb stranice,sastavljanjaizvješćao aktivnostima na web stranici za nas ipruřanjedrumih usluga vezanih uz aktivnost na web stranici ikorištenjeinnetera。GoogleNežePovezatiVašuIP Adresu S药物Podacima Koje Google Posjeduje。Dodatne InformakaCije o UvjetimaKorištenjaizaštitiprivatnosti podataka mogu senaćina adresihttp://www.google.com/analytics/terms/gb.html。我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是。

KakoSpriječitipostavljanjeKolačića

Možete spriječiti postavljanje kolačića podešavanjem vašeg preglednika u skladu s tim。Doista, većina web preglednika dopušta kontrolu većine kolačića kroz postavke preglednika。你的名字是više我的名字是spriječiti postavljanje kolačića, posjetite http://www.allaboutcookies.org

Međutim,你的网址slučaju, određene značajke网站možda neće信息,网址više neće biti dostupne

Kako Izbrisati / DeaktiviratiKolačiće

这是布里斯班的新闻/新闻网站kolačiće postavljene na vašem računalu, većina web preglednika omogućuje vam potpuno isključivanje korištenja kolačića ili brisanje kolačića stvorenih od strane određenih domena/web stranica。Da biste saznali kako到učiniti, pogledajte stranicu pomoći za preglednik:

 1. 铬合金:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en.
 2. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies ie = ie-11-win-7
 3. Firefox:http://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preeferences.
 4. Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 5. IOS上的Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
 6. 歌剧:http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

Možete posebno spriječiti谷歌prikupljanje i korištenje podataka (kolačići i IP address)我的地址是https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-gb.

možete[također] odbitikorištenjeusluge谷歌分析na ovoj web stranici klikom nasljedeȱuvezu。naračunaloćebiti postavljenkolačićzaodjavljivanje,kojisprečavabudućeprikupljanjevašihpodataka proilikom posjete ovoj web stranici:禁用谷歌分析

Dijeljenje NaDruštvenimMrežama

Koristimo Dodatak ZaDruštveneMrežeKakoBismoVAMomogućilidijeljenjefiginacija web Stranice na Facebook,Twitter,Youtube,Linkedin,Instagram,Snapchat Puldem Gumba“Dijeljenje”。

Zbog razloga zaštite privatnosti podataka, namjerno smo se odlučili ne koristiti izravne dodatke za društvenu mrežu na Našoj Web stranici。Umjesto宽外袍,upotrebljavamo alternativno tehničko rješenje巨济vam omogućuje da odluč尽管ž精英李slati podatke operaterima德鲁štvene绝笔ž我kada e。斯托加,kada posjetite Web stranicu, poaci se nikada ne prenose automatski na društvenu mrežu。Samo kada aktivno sami pritisnete na odgovarajući gumb će se vaš web preglednik povezati s poslužiteljima društvene mreže, tj。pritisak na element, a zatim pritisak na ikonu društvene mreže označava vaš pristanak da se vaš preglednik poveže s poslužiteljima društvene mreže i šalje podatke o korištenju tom operateru društvene mreže, bez obzira jeste li preplatnik takve društvene mreže。

Nemamo Utjecaja Na Proirodu I Opseg Podataka KojeDruštveneMrežeTadaMoguSkupiti。资讯øsvrsi我opsegu prikupljanja podataka,daljnjoj obradi我korištenjupodataka OD stranedruštvenihmrežaTE就该ü小号vašimpravimaözaštitiprivatnosti我relevantnim postavkama konfiguracijepotražiteùodgovarajućimuputama ZAzaštituprivatnosti podataka呐društvenimmrežama。

请浏览网址trećih网址

naOdreženimpodručjimaove web stranice,možemopružitiveze za web stranicetreğihstrana,koje nepodliježuovoj obavijestiozaštitiprivatnosti。te veze supruženekaopogodnost za vas;Međutim,Nemojte Zaboraviti da ne kontroliramo takvetrežestrane ili njihove web stranice te da tetrežestrane imaju profatnosti Koje se primjenjuje noficiocaije prikupljene od Vas kada ste na web stranicama tihtrežihstrana。Preporučujemodapaïljivopročitateobavijesti ozaštitio privatnosti svih web stranice prije nego im datefignacije o Osobnim Podatcima。

Trajanje Pohrane.

vašeyosobnepodatkenežemozadržatidulje koliko je potbno za ispunjenje gore opisanih svrha ili sukladno zakonu。

Sigurnost I Povjerljivost.

Implientirali smotehničkei组织jijske meru skladu s standardnim industrijskim praksama kako bismo osiguraliodgovarajućurazinusigurnostiobraženihosobnihpodataka。iPak,Sigurnost Zahtijeva Napore SvihUključenihsudionika。Stoga VasPotičemodiopoprinese蒂姆·佩鲁扎jućisamiodgovarajuřisigurnosnemjere,Uključujućikorištenjesnažnihlozinkiičuvanjesvihkorisničkihimena i lozinki(ako ih ima)povjerljivima。

djeca na web stranici

ova web stranica nije namijenjena ni usmjerena djecimlađojod 16 godina。mi svjesno ne prikupljamo nikakve nexformacije od takvih pojedicaca。Ako smatrate da nam je jevašedijete daloosobne podatke,kontaktirajte nas na adresupersonal.data.promat.see@etexgroup.com

弗吉尼亚州š一prava

u bilo kojem trenutkumožeteostvariti svoje pravo dazatražitepristup ili ispravljanje i,ovisno oslučaju,布里斯纳省Bilo Kakvih Osobnnih Podataka Koji Se Odnose Na Vas。Možetetakođerprigovoriti obradi伊犁zatražitiograničenjeobrade我普拉沃NA prijenos podataka(ovisnoÒslučaju)中,u skladu小号važećimzakonomøzaštitipodataka,slanjem potpisanog obrasca zahtjeva小号kopijom花瓶osobne iskaznice,putovnice伊犁drugim dokazomöidentitetu呐adresupersonal.data.promat.see@etexgroup.comili u pisanom obsiku na promat d.o.o.,Kovinska 4a,10090萨格勒布。

我希望你早日回来,我希望你早日回来povući我希望你早日回来,我希望你早日回来povlačenja。

你的名字叫什么? žalbu nadzornom tijelu (osobito u Državi članici Europske unije vašeg uobičajenog mjesta prebivališta, vašem radnom mjestu ili mjestu nastanka povrede)你的名字叫什么? vaših Osobnih podataka krši važeće zakone koji se odnose na zaštitu podataka。

SLUïbenikzausklaýenost.

Službenik za usklađenost Etex grupe može se kontaktirati putemcomplianceofficer@etexgroup.com我们一起吃吧vaših Osobnih podataka i ostvarivanje vaših prava prema važećim nacionalnim i europskim zakonima koji se odnose那zaštitu podataka。

那是我的救命之恩

ova obagjest ozaštitiprivatnosti je na snazi od 25.5.2018。ZadržavamoPravo,TemeljemNašePotpunoDiskRecijske Odluke,Promijeniti,Izmijeniti,Dodati Ili Ukloniti Dijelove Ove Obavijesti oZaštitiprivatnosti u Bilo Kojem Trenutku。Povremeno Biste Trebali Provjeriti Ovu Stranicu Da BistePročitalinaovijuverziju ove obavijestiozaštitiprivatnostibudućidaćevašnakakkorištenjaove web stranice nakonobavljivanja izmena ovihodredabaznačitida ste suglasni s tim promjenama。

HvalaŠtoste posjetili ovu web stranicu。

Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">