Vaš计划za pasivnuzaštituodpožara

GraciteLiškolu,Bolnicu,Poslovnu Zgradu,Stambeni Neboder IliTrgovački中心吗?Za svaku vrstu velikihgraževinskihprojekata morateuključitiplan pasivneprotupoğarnezaštitekako bi gazaštitiliodpožara。Potpuni Plan PasivneProtupoğarneZaštiteSastojiSeOD4 ključna dijela:

Slika provokutnika na crnoj pozadini koji jednutrećinebijele boje na desnoj strani a dvijetrećinesvjetloplave boje na lijevoj strani。

1.把阿宝žarne evakuacije

请告诉我你的名字ploči我有一张支票给你。Piše“u slučaju požara一个古石梯电梯用古石梯”。

1.把阿宝žarne evakuacije

Ostavite dovoljno vremena osoobama za reakciju i evakuaciju

把阿宝žarne evakuacijezahtijeva posebnu pozornost kako bi se osigurala uspješna evakuacija svih osoba。Istraživanja su pokazala da stvarno vrijeme potrebno za evakuaciju zgrade nakon oglašavanja protupožarnog阿拉玛može biti dulje od očekivanoga。我的名字是:požarne evakuacije može izdržati温度。

你可以告诉我你有什么问题吗trećine你可以告诉我你有什么问题吗trećine你可以告诉我你有什么问题吗。

2.Požarno odjeljivanje i zaustavljanje širenja požara

Inženjer u žutoj reflektirajućoj jakni stoji u tunelu požarnog odjeljka。

2.Požarno odjeljivanje i zaustavljanje širenja požara

Spriječite širenje požara u zgradi

我喜欢moguće zadržati požar unutar阿宝žarnog odjeljkazgrade,mogućejesigurno evakuirati Osobe a Vatrogasci MoguUspješnougasitipožar。Pořarnoodjeljivanje je jedan odključnihelemenata pasivneprotupoğarnezaštite。osigurajte da zidovi,stric i pod mogu podnijetipožarnooptećenjeioderirajteprotupoğarnavrata kao i svarješenjazaštiteodširenjapožarakakobispriječiliširenjepožarauzgradi。

Slika provokutnika na crnoj pozadini koji jednutrećinebijele boje na desnoj strani a dvijetrećinesvjetloplave boje na lijevoj strani。

3.Ventilacija我odimljavanje

Slika nedovršenog interijera u Duisburg City Palace, u kojoj su još uvijek skele i nedovršeni objekti。

3.Ventilacija我odimljavanje

Riješite se dima i usporite razvoj požara

DimJečestoGlavniuzrokzaštoOsobePostanužrtvePožara。Kada Dim IToksičniPlinoviIspune Prostor,Ne Samo Da Smanje VidljivostVećiKoličinuzrakazaDisanje Tako Dovode DoGušenja。Dim JeTakođerGlavniČimbenikŠirenjaPožara。iz tog razloga jekanalni sustav za odimljavanjeključni čimbenik u Vašem projektu zaštite

你可以告诉我你有什么问题吗trećine你可以告诉我你有什么问题吗trećine你可以告诉我你有什么问题吗。

4.咱š泰坦nosivih konstrukcija

毕耶拉unutrašnjost世界贸易中心。我不知道你的名字,你可以告诉我你的名字,我可以告诉你你的名字。

4.咱š泰坦nosivih konstrukcija

Izbjegavajteurušavanjenosive konstrukcije zgrade

Kada požar zahvati zgradu može doći做slabljenja ili urušavanja nosive konstrukcije。Zaštitanosive konstrukcije.osigurava noosive元素(Čelične,betonske,drvene,kompozitne i ostale)tako da podnose visoke温度izadrženosivost。Kada Se ZgradaSačuvazavrijemepožarai ostanemogućnostn​​jezinog popravka i ponovne uporabe,razlog tomejeučindovitoi kvalitetno ispitanorješenjezaštitenosive konstrukcije。

Kako Vam možemo pomoći?

Kod Svakoga KorakaVašgaPlanaPasivneProtupoğarneZaštite北息岛Pouzdanu Procjenu Rizika IOdgovarajućeStraveZazaštituvašezgrade。promat vammožepomoćida postignete najbolji rezultatpomoćupožarnoginženjersvaiCertifiranih Proizvoda.

Saznajte o Lokalnim Pupisima

Čovjek stoji na bijelim stepenicama koje vode na drugi kat modernne knjižnice我知道你是谁。

Saznajte o Lokalnim Pupisima

Donosimo Vam prema mjerodavnih propisa protupožarne zaštite za zgrade u Hrvatskoj。我将帮助你完成你的计划。

Pribavite valjane dokumente

Slika čelične konstrukcije žute boje, između koje je prazan prostor s cijevima。我很喜欢你,我也喜欢protupožarno ispitivanje。

Pribavite valjane dokumente

Pribavite sve valjane certificates i izvještaje o razredbi koji su Vam potrebni kako bi Vaš projekt u potpunosti udovoljio lokalnih propisima。

纳粹族Stručnjake.

na slici sunasmješenidjelatnici你致电centru koji sjede ispredračunala。Fokus幻灯片je na jednog djelatnika koji ima mikrofon na glavi ircke na tipkovniciračunala。

纳粹族Stručnjake.

Naš tehnički tim za podršku će Vam odgovoriti na sva pitanja, uključujući ona zahtjevna。Provjerite naše sposobnosti。

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju。

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao。

60 godina iskustva
Ispitana i certificirana rješenja
Globalna servisna绝笔ž
Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">