Certifiranje iprotupoğarnoispitivanje

Našiproizvodi irješenjasuizloženisveobuhvatnimProtupoğarnimispitivanjimaPrije Nego Dobiju Valjane Certifikate IIzvještajeo Razredbi Za Stavljanje natržište。Ovaj Proces Razvoja Proizvoda I Sultiava Je PunoOpsežnijiod zahtjeva koji suOdreženi预言。rješenjepasivnezaštiteodpožaraod strane promat-a daje Osobama Dragocjeno Vrijeme Za Evakuaciju Kada NastanePožar。Također,PomaïeVatrogascimapripašavanjuživota。

Slika pravokutnika na crnoj pozadini koji jednutrećinebijele boje na lijevoj strani a dvijetrećinesvjetloplave boje na desnoj strani。

certifikati.

Vatrogasac Gasi Krov KrovKužeIzKojeg Izbija Gusti Crni Dim I Vatra。

certifikati.

U promat-u,mižlimodanašiproizvodi budu podvrgnutinajvišojraziniispitivanja i cistrictiranja koja su globalno dostupna。osim ispitivanjima koja su zahtjevana propisima,Našiproizvodi obitivanja kako bi bili sigurni današiproizvodi i sultavi moguomogućitikvalitetnuprotupoğarnuzaštituurealnimpořarnimuvjetima。osim navedenoga,uvijektežimodanašiproizvodi dobiju posebnuCE oznaku.“proizvod zaprotupoğarnuzaštitu”,na temelju europsketehničkeocjene eta。ako proizvod ima oznaku,protupoğarnaispitivanja su provedena i iodobrena od straneovlaštenogtijela a trajnost proizvoda je objavljena od stranetrežihosoba。glavni promat-ovi proizvodi imaju ovu posebnu ce oznaku koja ne samo da im dajemogućnostugridnjeueuropii svijetu,Veći najbolja jamstvanašimkupcima。

Svaki Promat-ov Proizvod Koji JeOznačenoznakom imaodgovarajućuizjavu o svojstvima.(DOP)U KOJOJ SE Navode Bitna SVOJSTVA KAO IIzvještajio Razredbi Ili Procjeni Koji Su Povezani Sa Proizvodom。ovi proizvodipružajusveštovam je potrebno Kako Bi Udovoljili Lokalnim Zakonskim Odredbama Ueuropi Kao I Potebne Informakije O Proizvodima Za Ostatak Svijeta。

Slika provokutnika na crnoj pozadini koji jednutrećinebijele boje na desnoj strani a dvijetrećinesvjetloplave boje na lijevoj strani。

Metodeprotupoğarnogispitivanja.

SlikaČeličneKonstrukciježuteBoje,IzmežuKojeJe Prazan Prostor S Cijevima。Sa Lijeve Strane Je Komora ZaProtupoğarnoIspitivanje。

Metodeprotupoğarnogispitivanja.

Našimaterijali,Proizvodi I Sultiavi Su Rezultat Zahtjevnih ProcesaIstraživanjaiIspitivanja,Potvrīenihod Strane Neovisnih Tijela Za Cistrictiranje。Ovi P​​rocesi Razvoja Su Obuhvatniji OD Osnovnih Zakonskih Odredbi。Sultavi Su Ispitani U Stvarnim Uvjetima Kako Bi Se Osigurala NjihovaZajamčenasvojstva。

Kod Standardnih Ispitnih Konfiguracija,MnogeKritičneilislabetočkeveravaIli Primjene Nisu评价。NašiStručnjaciZnajudaIndicičneSlabostiMoguZnačitiRazlikuIzmeđuUspješneZaštiteINUUSPJehaSaTragičnimPosljedicama。Mi Smo Uvjereni daOgraničavanjeOcjenjivanjanašihßeStavaIsključivoNaStanditnaIspitivanja Nije Dovoljno。iz tog razloga senašiproizvodiisporučujusa certifikatima,ocjenama iizvješćimakojijamčenajbolja svojstva。

Kako VAMMoëemoPomoći?

Kod Svakoga KorakaVašgaPlanaPasivneProtupoğarneZaštite北息岛Pouzdanu Procjenu Rizika IOdgovarajućeStraveZazaštituvašezgrade。Promat VAMMožePomoćida Postignete Najbolji RezultatPomožuPoğarnoginženjerstvaicistrictiranih proizvoda。

Saznajte o Lokalnim Pupisima

Čovjekstoji na bijelim stepanicama koje vode na drubi kat现代knjižicei gleda u veliku zbriku knjiga。

Saznajte o Lokalnim Pupisima

Donosimo vam regled mjerodavnih promisaprotupoğarnezaštitezazgradeuhrvatskoj。IMAMO ODGOVOR ZA BILO KOJU VRSTU PROJEKTA。

projektirajtevašplanprotupoğarnezaštite

Na Slici Se Vidi Kako Desna Ruke OsobeBrišeDIONACRTA SA Gumicom。ISPOD Svega JEMNOŠTVONACRTA I Dokumenata。U Gornjem desnom Uglu Nalazi SE笔记本电脑。

projektirajtevašplanprotupoğarnezaštite

GraciteLiškolu,Bolnicu,Poslovnu Zgradu,Stambeni Neboder IliTrgovački中心吗?Za svaku vrstu objekta koji projektirate morateuključitiplan pasivneprotupoğarnezaštitekako bi gazaštitiliodpožara。

纳粹族Stručnjake.

na slici sunasmješenidjelatnici你致电centru koji sjede ispredračunala。Fokus幻灯片je na jednog djelatnika koji ima mikrofon na glavi ircke na tipkovniciračunala。

纳粹族Stručnjake.

Naštehnički蒂姆Zapodrškućevamodgovoriti na sva pitanja,Uključujuğiona zahtjevna。ProvjeriteNašeSposobnosti。

PromatTehničkaPodrška

kontaktirajtenaštimzatehničkupodrškusa pitanjima koja se Odnose narješenjapasivneprotupoğarnezaštite,NašeProizvodeili Savjete Za Ugradnju。

Tehničkadokumentacija.

PlanaeđiteTehnički列表Proizvoda,BrošureoßeLearavima,Izjave o Svojstvima,PriručnikeZaUgradnju I Ostale Dokumente Koji Su Vam Potrebni daZavršitePOSAO。

60个Godina Iskustva.
Ispitana i Cistoriranarješenja
globalna servisnamreža
Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">