Vašprojektprotupoğarnezaštite

Pomažemovam u svakom Koraku projektiranjaprotupoȱarnezaštitekako bi osigurali davašerješenjepasivneprotupoğarnezaštite.Udovoljava svim zakonskim odredbama navašemtržištukaizaštitiosoba,zgrada我imovine。

Saznajte Lokalne提议

Čovjekstoji na bijelim stepanicama koje vode na drubi kat现代knjižicei gleda u veliku zbriku knjiga。

Saznajte Lokalne提议

Plan PasivneProtupoğarneZaštitePočinjeSAJASNIMRazumijevanjemZakonskih Odredbi。Neprekidno Pratimo i Analiziramo Lokalne提议IzPodručjazaštiteodpožaraiepomažemovam kod izradetehničkogizvješćasa svim potrebnim dokumentima Kako Bi Udovoljili Navedenim Pupisima。

projektirajtevašplanprotupoğarnezaštite

Na Slici Se Vidi Kako Desna Ruke OsobeBrišeDIONACRTA SA Gumicom。ISPOD Svega JEMNOŠTVONACRTA I Dokumenata。U Gornjem desnom Uglu Nalazi SE笔记本电脑。

projektirajtevašplanprotupoğarnezaštite

GraciteLiškolu,Bolnicu,Poslovnu Zgradu,Stambeni Neboder IliTrgovački中心吗?Za svaku vrstu objekta koji projektirate morateuključitiplan pasivneprotupoğarnezaštitekako bi gazaštitiliodpožara。

Priabavite Valjane Dokumente

SlikaČeličneKonstrukciježuteBoje,IzmežuKojeJe Prazan Prostor S Cijevima。Sa Lijeve Strane Je Komora ZaProtupoğarnoIspitivanje。

Priabavite Valjane Dokumente

Priabavite Sve Valjane Izjave o Svojstvima,Certifikate IliIzvještajeo Razredbi Koji Su VAM Potbni Kako BiVašprojekt bio u Potpunostiusklađensa lokalnim pubisima。

NašaTržišta.

60 GodinaStručnogaiskustvaupodručjupasivupoȱarnezaštitei izolacije vrhunskih svojstava dovele su do razvoja tehnolija i proizvoda disoke kvalitete koji se Koriste U Velikom Broju Industrija。

zgrade.

na sliciječetveroradnika užutimredlektirajučimprslucima koji se nalaze nagraževinskommjestuizmeđunedovršenihzgrada sa staklenim prozorima。SVI Gledaju U Dizalicu Na Vrhu Zgrade Kojadižeteret。

zgrade.

VelikiGraževinskiprojektizahtijevaju Posebnarješenjaprotupoğarnezaštitezazaštitunosivih konstrukcija,oosvajanjepožarnihoustavljanješirenjapožara,Ventiliranje i Odimljavanje。Promat Nudi KompetnoRješenjeKojeČuvaživoteiivrijednu imovinu。

Tuneli.

na slici jenedovršenitunel u kojem se nalaze radni užutimprslucima i kojidovršavajutunel。preko osvjetljenog tunelaisprepležuse kablovi。u daljini je bijeli kombi。

Tuneli.

tuneli moraju biti umogućnostipodnijeti ekstremne温度。Razvili Smo SpecijalnePločeISprejevekoji ne SamodaŠtiteInvesticijuVećnezahtijevajuodržavanjeugodinama koje doleze。

Industrija.

na slici se nalaziputničkivion u letu,bijele boje sa dva milazna motora。Leti Iznad Rijeke。

Industrija.

Pomažemoindustriji u razvoju sigurnosnih proizvoda iodrživojproizvodnji。RazvijamoPrilagoğenaVatrootPornaRješenja,Toplinsku IAkustičnuIzolacijuKoje Se Koriste U Velikom Broju Industrija。

Naše参考资料

saznajte kakopomažemoarhitektima iinženjerimauzaštitizahtjevnihgraževinskihprojekata。

Naše参考资料

StručniČlanci.

kontaktirajtenašeinženjerezaštiteodpožarai我saznajte o najnovijim trendovima u pasivnojzaštitiodpožara。otkrijte kakomoğemozajedno iskoristiti najnovija saznanja u svrhu procjene rizikaizaštiteživota。

StručniČlanci.

PromatTehničkaPodrška

kontaktirajtenaštimzatehničkupodrškusa pitanjima koja se Odnose narješenjapasivneprotupoğarnezaštite,NašeProizvodeili Savjete Za Ugradnju。

Tehničkadokumentacija.

PlanaeđiteTehnički列表Proizvoda,BrošureoßeLearavima,Izjave o Svojstvima,PriručnikeZaUgradnju I Ostale Dokumente Koji Su Vam Potrebni daZavršitePOSAO。

60个Godina Iskustva.
Ispitana i Cistoriranarješenja
globalna servisnamreža
Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">