Informacijsko modeliranje građevina (BIM)

BIM我značajno promijenio način na koji projjektiramo i gradimo。U promatu neprekidno radimo kako bi Vam ponudili BIM objekte visoke kvalitete U svrhu integriranja Vaših rješenja pasivne protupožarne zaštite U Vaš BIM项目。Također, nudimo Vam podršku putemosposobljavanja我有一个很好的创新计划načina suradnje。

你可以告诉我你有什么问题吗trećine你可以告诉我你有什么问题吗trećine你可以告诉我你有什么问题吗。

Suradnja putem BIM-a

Slika iz ptičje prespektive na kojoj su četiri inženjera za stolom na kojem se nalaze razna tehnička pomagala i nacrti。

Suradnja putem BIM-a

Informacijski模型građevina (BIM)unapređuje način međusobne suradnje između arhitekata, inženjera, izvođača我将把我的计划告诉你。Zahvaljujuć我BIM-u, možemo koristiti jedan digitalni sustav kako bi podijelili sve mjerodavne podatke o građevini。你可以帮我做这个项目često prilagođavaju你可以帮我做这个项目,你可以帮我做这个项目omogućeno你可以帮我做这个项目,你可以帮我做这个项目。U Promat-u vjerujemo da je suradnja ključ我的项目izvođenje najboljeg rješenja zaštite od požara我的项目Vaš。Iz tog razloga nudimo arhitektima i inženjerima BIM objekte visoke kvalitete kako bi učinkovito integrirali svoj消极计划protupožarne zaštiteu svoj BIM项目。Također, nudimo podršku我uslugu monterima ili izvođačima koji žele raditi sa BIM modelom。

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju。

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao。

60 godina iskustva
Ispitana i certificirana rješenja
Globalna servisna绝笔ž
Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">