Rješenjazaprotupoğarnuzaštituuindustriji i graditeljstvu

  • Na SlikiSČrnimozadjem je desnoboleakoranžnegalevogja在levobolak modrega orogja。

Ništaneprepuštamoslučaju

promat jestručnak我svjetski poznata tvrtka u pasivnojprotupoȱarnojzaštitiiizolacijama vrhunskih karakteristika za sektor graditeljstvaiširokuprimjenu u Industriji。nudimoodrživarješenjazazaštituživotaii imovine,poveȱanjeudobnosti,OptimizaCijuučindovitostiCoca,Smanjenje Gubitka Prostora I Energije,Te Smanjenje Emisije Co2

Iněenirjipri delu zunaj nanedokončanibetonskiploščadi,kjer se gradi novi objekt。

graditeljstvo.

菲尔杰纳

  • Zaštitanosivih konstrukcija(Čelik,beton我drvo)
  • Protupoğarnobrtvljenje.
  • Ventilacija i Odimljavanje.
  • Pořarnoodjeljivanjeizaustavljanješirenjapožara(Zidovi,Podovi I Strokovi)
  • Tuneli.
Strokovnak,V Temnem Prostoru vzaščitniobleki,Pri delu vTeńkiIndustriji,Se Sklanja Nad Ignjem在Upglei的Upravlja Z Jeklenimi Verigami。

Industrija.

tržišta.

  • Energetika,Nafta I Plin
  • Vatrootporne Komponente i ToplinskiUređaji
  • TeškaIndustrija.
  • PROMET(运输)

Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">