Požární pøedìly: Udržujte oheò tam, kde je

Ukázalo se, že efektivní oddìlení我nejlepším øešením pro omezení požáru a zabránìní jeho šíøení po budovì。Promat nabízí architektùm, technikùm a instalatérùm speciální požární desky, které kombinují snadnou instalaci s výjimeènou požární odolností na protipožární stropy, podlahy a pøíèky。Doplòte je ohnivzdorným sklem a protipožárními dveømi a vytvoøte komory, které zabrání šíøení ohnì a umožní lidem bezpeènou evakuaci。

0系统发现

  过滤器

  类别
  Požární pøedìly: Udržujte oheò tam, kde je
  搜索Promat系统

  Technicka podpora Promat

  S dotazy ohledně řešení požární ochrany, našich produktů a systémů nebo instalačních řešení se obraťte na náš tým technické popory…

  Technicka dokumentace

  Zde najdete produktové listy, systémové brožury, certifikáty, instalační manuály a další dokumenty, které potřebujete。

  60让odborné实践吧
  Testovavá a certifikovaná řešení
  Globalni servisni siť
  Abyste na našem webu měli co nejlepší zážitek, potřebujete nejnovější verzi svého aktuálního prohlížeče. Můžete si ho stáhnout zde kliknutím na ikonu prohlížeče:

  ","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"https://promat-com-prod.hubster.etexwebplatform.com/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"https://promat-com-prod.hubster.etexwebplatform.com/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"https://promat-com-prod.hubster.etexwebplatform.com/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">