OchranaproTiŠíenípožáru

InstalaceProtipoğárníhoSystémuJezásadníProudrðenípožárnísoyolnostipsárníhoúsekusestavebnímiotvory(Servisní前列腺,otvory nebospáry),KteréByMohlyUmośnitPrůchodOhněNeboHorkéhoKouřhokéhoKokékoliJinéČástiBudovy。VysokáKvalitaAVysokáPožárníAdolnostvěrobkùpromat HrajeKlíčovouroli vpožárníbezpečnostistaveb。JeNezbytné,AbyvšechnyotvoryapáryPripoğárněošetřeny,Aby SeZameziloŠíðenípožáru。

Promat poskytuje několik integrovaných a účinných řešení protipožární ochrany, včetně úspěšných a snadno instalovatelných systémů PROMASTOP®a PROMASEAL®。Všechny systémy a materiály Promat jsou certifikovány na vysokou požární odolnost, jsou v souladu s hlavními mezinárodními normami a mají prokázanou trvanlivost。

17.Materiálůnalezeno.

  Filtr.

  Kategorie
  OchranaproTiŠíenípožáru
  赫莱特

  Promastop®-FC6

  Manžetypromastop®-fc jsouurčenypropožárníutəsnění前列腺ůplastovýchtrub vLehkýchpříčkách(včetněŠachtových),vmasivníštěnácha一个stropech,popř。ZavěšenýchPodhledech,ProUtěsnění前列腺ůvměkkýchdedovýchpřepážkáchpromastop®-cc apromastop®-i。jsouodzkoušenyaschválenyproběžnécypyplastovýchtrubek jako pvc,pp,pe a prospeciálníplastovévícevrstvétrubky。•Promastop®-FC3:výška30 mm ProPříméProstupyPotrubíduměruaž160mm:výška150mm propřímé前列Potrubídoprůməruaž415 mm。Konstrukce Promat 701,703,704,711 A 714。

  细节

  Promastop®-s

  Promastop®-l apromastop®-s jsouurčenyprojednoduchévytvořenípožárnípəepáðkyvmístěpřepážkyvmístěprostupůkabelý,kabelovýchsvazků一个plastovýchchráničekvestěnáchihetropech。konstrukce promat 711。

  细节

  PROMAFOAM®-C.

  ProtipoğárníPěnaPromaFoam®-c sepoužívákvyplȱovánítuȱsȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱProtipoğárníPěnaPromafoam®-CSloužínavícJakoTepelnáIzolace。POUžíváSEUVNITřBUDOVA VOTevženýchHalách,NutnoChránitPředPřřmpůsobenímpovětrnostn​​íchvlivȱ。Připožadavcíchnapařárnízabezpečenístavebjsousměrodatnéúřednídoklady斯塔韦巴尼奥多佐鲁·斯塔莱斯Konstrukce Promat 483.15,450.57 A 480.51。

  细节

  PROMASEAL®-s

  Promaseal®-snacházíuplatněnívšudetam,Kde JePožadovánoElastickéMutěsněníSpáry,纳普·尼·纳迪尔··克隆·克隆·詹姆斯·奥特维尔·杰卡·尼泊姆:•普罗塔蒂奇斯巴韦•前列腺波特(Potrubí)•纳诺豪捷StěnAtropů•Osazenípožárníchstd。Konstrukce Promat 482.52 A 485。

  细节

  Promastop®-i.

  Pouřívásevšudetam,Kde Je NutnoUtěsnitPromáry,Otvory A前列instalacíprotiprůchoduohnýakouže。Konstrukce Promat 701 A 710。

  细节

  PROMASTOP®im CJ21

  Požárně ochranné kabelové průchodky PROMASTOP®-IM CJ21 jsou určeny pro požární utěsnění kabelů a ohebných nebo tuhých plastových chrániček do průměru 21 mm ve stěnách a stropech。Zabraňují šíření ohně a kouře做dalších požárních úseků。Jsou odzkoušeny v normových konstrukcích stěn a stropů v kombinací s deskovými přepážkami PROMASTOP®-I a PROMASTOP®-CC。Konstrukce Promat 701 a 704。

  细节

  PROMASEAL®-AG

  Používá se všude tam, kde je nutno utěsnit spáry, otvory一个妓女instalací proti průchodu ohně。Konstrukce Promat 484.50, 701, 704, 705, 706, 708, 710 a 714。

  细节
  60让多禽é
  testovaváacertifikovanářešení
  Globalni servisni siť
  Abyste na našem webu měli co nejlepší zážitek, potřebujete nejnovější verzi svého aktuálního prohlížeče. Můžete si ho stáhnout zde kliknutím na ikonu prohlížeče:

  ","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"https://promat-com-prod.hubster.etexwebplatform.com/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"https://promat-com-prod.hubster.etexwebplatform.com/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"https://promat-com-prod.hubster.etexwebplatform.com/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">