PožárněOdolnéStavebníPrvky,Tepelnázažízení

Požárníbezpečnostavysokoteplotníizolace

našeřešenívoversipožárníbezpečnostiavysokoteplotníchizolacíjsounavrhovánapodlepožadavkůzákazníkůacertifikovánadleplatnýchnorem。TaktovzniklářešenísplīujípožadovanécipacickéCarmetry;SoučasněZachovávajíSmisslPro设计。ChráníživotyaMajetekvPřípadìPožáruAudržujívašeTepelnázařízeníVOptimálníchcovozníchpodmínkách。

Požárníuzávěry.

Technické,LogistickéAObChodnízkušenostikVašimSlužbám

NašeProjektová.řešení.一种SpolehlivéSluðby.VámPomohouVyvíjetŠpičkovéProdukty,KteréSplnínejpřísnějšíplatnépředpisy一个současnōnabídnouvysokouEstetickou Hodnotu.。zužitkujteaše.Šedesátiletézkušenosti.spəšnoutradici vodvītvípožárníbezpečnostistaveb.

DleVašichKonkrétníchPožadvkýProvedeme肛门ýzu situace.,UspoğádámezkouškypožárníodolnostivPožárníchzkušebnách;ZúčastnímeSeMontáðníchavěrobníchcecesů,PomřemevámsLogistikou.。Kdyëuzavírámepartnerství,cítímesespoluzodpovȱdnízaúspěchvašehoprojektu。

Příklady.aplikací.
Děevěné,ocelové,Hliníkové,Protivębuchové,Prosklené,Bezpečnostn​​íčiVýtahovéDveře

PožárníakouřovéKlapky,VentilačníPotrubíapotakníPotvodkoužea tepla

komplexnípolehlivářešenípožárníbezpečnostistaveb

NašeBohatéZkušenostiVOblastiPasivníPožárníBezpečnostiStaveb,KompletnídkaepertníchslużebaaspoluprácepřiprováděnízkoušekvPožárníchzkušebnáchNámUmoğujíPodatovatvěrobcePřřSlušnýchsystémůvevšechfázíchprojektu:ODprvotníkoncepce.Pões.Návrh.一种PodporupřizískáváníscerifikacíAžPO.kontroluvýroby.DodávámeVždeTa.nejefektivnȱjšíȱešení.

PoZhodnocenívašichPožadavkůAzohledněnívšechcombyNedníchpředpisůvámnbídnemenamíruušité.řešení。

Příklady.aplikací.
vzduchotechnickésystémy,odvodykoužea tepla

PožárněOdolnéSklo.

řešenídávajícísmissl.

jakopřednídodavatelpožárněodolnéhoskla apožárněodolnýchsystémůzasklenínabízímeodzkoušenáacertifikovanářešení。Rovnōnabízíme.projektovou a technickou podporuVevšechfázíchnávrhu,PlánováníaivizareVašehoprojektu。

JićPřes40 LetúzceSpolupracujemeSpřednímiprojektanty,architekty,zhotoviteli,věrobcidveříacělicíchtěnnaCelkytovaTěaposkytovatkomnínabídkuřešení,jejichžzáklademjesklo spožárníodolností15分钟Až180分钟

Příklady.aplikací.
PožárněOdolnéSkloProdřevěné,ocelové,HliníkovéAnthrytéRámy,dēlicítěnyadveře

domácíspotȱebiče.

OptimálníVýkonavyužitíprostoru

NašeřešeníPropůjčujídomácímpotřebičȱmOptimálníTepelněIzolačnívlastnosti,KteréDokonaleOdpovídajípožadavkůmzákazníkýnanízkouspotȱebuEnergieBezpečnost.一种Estetickou Hodnotu.。Nabízíme.namírušitá.řešenísnízkouhmotností,kterázabírají最低普尔莫鲁托umožnívámzavádětnovékonstrukční张贴。

jakověrobcedomácíchspotȱebičȱmůžetetěžitznašichbohatýchzkušeností宣布vergestitepelnéizolace,aletakézkompetnínabídkynašichprověřenýchslužeb。Podpoğímevásod.vstupníanyýzy.一个výpočtůpřes.výrobu原型AžPO.MontážProduktů.。Postarámese,abystezískaliřešení,jaképotȱebujete。

Příklady.aplikací.
Akumulačníkamna,Chladničky,Mrazničky,Sporáky,急救,Krby

Abyste na našem webu měli co nejlepší zážitek, potřebujete nejnovější verzi svého aktuálního prohlížeče. Můžete si ho stáhnout zde kliknutím na ikonu prohlížeče:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">