Šπč剥technicka podpora
Široký分配
kompletníservis.
viceneś60让zkušeností

světováŠpička.


PromatJeŠpičkovourecentčníznačkouv OblastiPožárníBezpečnostiStavebAMateriálìProvysokoteplotníAKustickéIzolace,KteréNacházejíUplatněníVMNOHAODVětvích。NašeVedoucíPostaveníNaTrhuJedánonašimiJedinečnýmiProvesnímiKompetencemiVOblastiNávrhůůešení,ŠirokýmStrosemproptůAystémì,KteréPodrobujemedůkladnýmzkouškám,a
vneposlednířaděakékompetnímislužbamipropamivašichprojektů。

NášZávazek.


吉祥60 Let JeZnačkaPromatPovažovánaza同步VysokéKvity,Servisu ASpolehlivostiZaštiťující,KteráCherání,ivotyaMajetek,Zvyšujíživotníkomfort,optimalAlizujíúčinnostTechnologickýchcopresů,VyužitíEnergií的普罗兰堡。NabízímeŠpičkovéProputtyazákaznickoupodporu aOptimálnívyužitívlastníchzkušenostípřiřešenívašichprojektůapožadavků。

NašeTechnologie


NᚊirokýSift轻便ProduktůProPožárníBezpečnostStaveb,VysokoteplotníAkustickéIzolaceNacházíUplatněnítéměřvkaždéyslitelnéaplikaci。Naši专家博士PřizpůsobitNašeProputtyAluȱbyVašimKonkrétnímPožadavkům。

 • KalciumsilikátovéMatertiály.

  NašeLehkéKalciumsilikátovéMatertiálySevyznačujíPrvotřídnímiVlastnostmivAlikikacíchpožárníbezpečnostiStavebaVysokoteplotníchizolací。

  přečtětesivíce.

 • mikroporéznímateriály

  Ultratenké a lehké mikroporézní izolace zaručují optimální výkon i v nejnáročnějších podmínkách a prostředích。

  Přečtěte si副

 • Protipoğárnínástřiky

  Požárně ochranné nástřiky Cafco FENDOLITE®nabízejí spolehliou ochranu proti všem typům požárů uhlovodíků(油气藏火和喷射火)。
  Přečtěte si副

 • ZPěňujícímateriály.

  Zpěňující materiály PROMASEAL®jsou spolehlivým systémem těsnění prostupů všech typů instalací (požární ucpávky) proti šíření požáru a zplodin hoření。

  Přečtěte si副

 • Textilie一vlna

  NašeLehkéAOhebnéVysokoteplotníStexilieaIzolačnívlnyzaručujíVynikajícíTepelnýIzolačnívlastnostiaTepelnouOdolnost。

  Přečtěte si副

 • MatertiályProAkustickou Izolaci

  OhebnéViskoelastickéMateriályPromasound®Anaemadamp®PřEdstavujířešeníAkustickéIzolaceATlumeníVibracísnízkouhmotností。

  Přečtěte si副

Našesluðby.

 • analȱzy,výpočty模拟

  Svyužitímnašichkomplexníchíchslužeb,prováděníanýz,výpočtůasimulacísanadnosplnítethšechnypožadavkynapožárníodolnostavysokoteplotníiaakustickou izolaci。

 • PoŽÁrnÍ zkouŠky a zkouŠky tepelnÝch charakteristik

  ZaúčelemovřeníúčinnostinavrženéeřeenísiunásmůžetebjednatpožárnízkouškyazkouškyTepelnýchchakteristik,PřípadněmůžeteSamiVyuřítnašeŠpičkovézkušebníGarmatořř

 • výbərproduktu anávrh

  Nasloucháme Vašim požadavkům a z našeho komplexního sortimentu vybíráme ten nejvhodnější product pro danou sitaci。

 • podporavōroby是一个安装程序

  NaVýběrmáteBuďPřEdpřipravenářešeníneboDozorovanou,ZakázkovoučiHromadnouvěrobu。

 • Návrhaplikace nebosystému

  PoVyspecifikováníNavrhnemeřešení,KteréBudeOdpovídatvašimKonkrétnímpotřebám,NáslednějsmeChopniVyvinoutPrototyp。

 • dílenskésluðby.

  vNašichvýrobnáchcvivádímecncfrézováníařezání,řezánívodnímpaprskema slayerem,různépovrchovéúpravy,balení,vakuování,řezánívysekávánílaminátů,ručníopracováníapod。

obraťteanaodborníky

zajímávás,coprovásmůžemeudělat?MáteZadání,NaKterémmůžemespolupracovat?

Abyste na našem webu měli co nejlepší zážitek, potřebujete nejnovější verzi svého aktuálního prohlížeče. Můžete si ho stáhnout zde kliknutím na ikonu prohlížeče:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">