АДхезивнипродуктиифинишнипокрития

Задаосигуриефективносттанасвоитесистеми,保全предлагаобширнагамаотсмеси,лепилаипокрития,коитовкомбинациясгаматаотплоскостина保全гарантиратефективносттанапожароустойчивосттаииздръжливосттанасистемите。

Скицанашпатула.
4.намеренипродукта.

  филтри.

  Подкатегории.
  АДхезивнипродуктиифинишнипокрития
  Търси.

  Promat®-SRImplägnierung

  PROMAT®-SRImplägnierungЕИмпрегниращАгентБезразтворителинаОсноватанаСиликатизазашитаотимическиАгресивнивъздействия。

  PROMAT®-spachtelmasse.

  ПожарозащитниятфугопълнителPromat®-Spachtelmasseеподходящзазапълваненафуги,дупкиипукнатинивстени,таванииоблицовки,кактоизацялостношпаклованенаплоскости。

  Promat®-Implägnierung2000

  PROMAT®-Implägnierung2000еимпрегниращАгентБезразтворителинаосноватанасиликатизахидрофобизиране。

  PROMAT®-Kleber K84

  НеорганичноЛепилоБезразтворителизазалепваненаМинералнаватаипожарозашитнистроителниплоскостиpromat。

  60годиниопит.
  Изпитаниисертифициранирешения
  Глобалнамрежазаобслужване
  Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

  ","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">