Експертивпасивнатапротивопожарназашитаивисококачественатаизолация

  • na sliki sČrnimozadjem je desnoboleakoranžnegaleogja在levobolak modrega ognja。

Неоставяменищонаслучайност

保全еекспертисветовенеталонвобласттанапасивнатапротивопожарназащитаивисококачественатаизолациязастроителниясекториголямбройпромишленипазари。Предлагамеустойчивирешения,коитозащитаватживотаиактивите,увеличаватудобството,оптимизиратефективносттанапроцесите,свеждатдоминимумзагубатанапространствоиенергияиспомагатзанамаляваненаемисиитенавъглеродендиоксид。

Iněenirjipri delu zunaj nanedokončanibetonskiploščadi,kjer se gradi novi objekt。

Строителство

Приложения.

  • Конструктивназашита(Стоманени,Бетонниидюрвениконструкции)
  • Преградниконструкции(Стенни,Подовиитаванниконструкции)
  • Пожарозашитниуплютнители.
  • Вюздухопроводниидимооотводнивентилации
  • Тунели.
Strokovnak,V Temnem Prostoru vZaščitniobleki,Pri Delu VTeëkiIndustriji,Se Sklanja Nad Ignjem在Upglei的Upravlja Z Jeklenimi Verigami。

Промишленост.

Пазари.

  • Енергия,Нефтигаз
  • Пожароопасникомпонентиитермичниустройства
  • тежкапромишленост.
  • Транспорт.

Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">